ענפי בעלי חיים

 

 

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shahamשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

 

 

ניסיון הברחה בנתב"ג: נוסע הביא עמו 6 יונים נדירות בשווי 600 יורו שהוחבאו בתוך קופסאות נעליים, אשר נארזו ב"תיק נכה"http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/nisyon_havrachat_yonim_hodaa2123-16.aspxניסיון הברחה בנתב"ג: נוסע הביא עמו 6 יונים נדירות בשווי 600 יורו שהוחבאו בתוך קופסאות נעליים, אשר נארזו ב"תיק נכה"
מפקחי משרד החקלאות חשפו כ- 700 ק"ג בשר בקר באטליז באשדוד וכ- 960 ביצים אורגניות בעלות חתימה מזויפת בקריית ארבע, שמקורם בשטחי הרשות הפלשתינאית ונמכרו "במבצע"http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/Tfisot_betzim_basar_hodaa2121-16.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו כ- 700 ק"ג בשר בקר באטליז באשדוד וכ- 960 ביצים אורגניות בעלות חתימה מזויפת בקריית ארבע, שמקורם בשטחי הרשות הפלשתינאית ונמכרו "במבצע"מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, חשפו שני ניסיונות לשיווק מוצרי מזון מן החי שמקורם בשטחי הרשות הפלשתינאית, ואתר לשחיטה שחורה באזור השפלה.
תמיכות בחקלאות - מצגת מיום עיון של ענף הצאן/ד"ר יעל קחלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/tmichot_anaf_hatzon_2016.aspxתמיכות בחקלאות - מצגת מיום עיון של ענף הצאן/ד"ר יעל קחלמצגת על תמיכות בחקלאות בישראל ובעולם שהציגה ד"ר יעל קחל ביום עיון בענף הצאן שהתקיים ב- 15.5.16.
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/hok_galil_beizim.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2016

ענפי בעלי חיים

 

 

שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון - 2 לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/subside_petem_beizim_qtr2_2017.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון - 2 לשנת 201701/04/2017 21:00:00
חוסר דיווח של הרשות הפלשתינאית לישראל הביא לזליגת מחלת הפה והטלפיים בבקר סמוך לגבול עם עזהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/pe_talfaim.aspxחוסר דיווח של הרשות הפלשתינאית לישראל הביא לזליגת מחלת הפה והטלפיים בבקר סמוך לגבול עם עזה15/02/2017 22:00:00
מחלת שפעת עופות התגלתה בלולים בכפר מונש ובקיבוץ מגלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/shapaat_ofot_jan_18_2017.aspxמחלת שפעת עופות התגלתה בלולים בכפר מונש ובקיבוץ מגל17/01/2017 22:00:00
עדכון הטיפול בשפעת העופות 07.12.2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/shapaat_ofot_update_071216.aspxעדכון הטיפול בשפעת העופות 07.12.201606/12/2016 22:00:00

 

 

נתוני מכסות הטלה של אזור יהודה ושומרון לשנת 2017ענפי בעלי חייםתכנון כלכליhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/michsot_yosh_2017.aspxנתוני מכסות הטלה של אזור יהודה ושומרון לשנת 201728/02/2017 22:00:00{3738ea50-a138-4ba1-8f5e-8e5f19e7fa77}2681a990-6c9e-4a0b-98f3-2fd8716fe51734
לאור האפשרות למחסור קל בעופות טריים ועל מנת לצמצם את המחסור לקראת החג ככל האפשר, משרד החקלאות קורא לציבור להצטייד בעופות טריים מבעוד מועד, ולא להמתין ליממות האחרונות שלפני ליל הסדרהמזון שאנחנו אוכלים;ענפי בעלי חייםדוברות והסברה;שירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Shortage_in_poultry_pesach.aspxלאור האפשרות למחסור קל בעופות טריים ועל מנת לצמצם את המחסור לקראת החג ככל האפשר, משרד החקלאות קורא לציבור להצטייד בעופות טריים מבעוד מועד, ולא להמתין ליממות האחרונות שלפני ליל הסדר27/02/2017 22:00:00{dbc09db4-1997-488a-abae-6ee5f86ec20b}68aa43bd-c262-4260-b0a8-c1473c4f20c824
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2016ענפי בעלי חייםתכנון כלכלי;פעילויות בתחום חוק הגלילhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/petem_betzim_hok_hagalil_rivon4-2016.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 201627/09/2016 21:00:00{c38fa000-bdd1-41df-8300-0f95e733350d}35d412c4-8767-4477-b270-7a61a7c8715027
קול קורא לקבלת מידע לקידום שיווק הבשר הטרי 2016ענפי בעלי חייםתכנון כלכליhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/Kidim_shivuk_basar2016_kol_kore.aspxקול קורא לקבלת מידע לקידום שיווק הבשר הטרי 201621/09/2016 21:00:00{c38fa000-bdd1-41df-8300-0f95e733350d}35d412c4-8767-4477-b270-7a61a7c8715025

 

 

 

 

 

 

תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים - קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2011http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_shtachim_ptuchim_reiya.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים - קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 201131/05/2011 21:00:00
אמות מידה להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר לחלב לשנת 2011 - טיוטה להערות הציבורhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/amot_mida_hakzaat_michsot_anaf_bakar_draft.aspxאמות מידה להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר לחלב לשנת 2011 - טיוטה להערות הציבור03/04/2011 21:00:00

 

 

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2013), התשע"ג - 2012http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_anaf_lul_2013.aspxתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2013), התשע"ג - 201231/12/2012 22:00:00