חוסר דיווח של הרשות הפלשתינאית לישראל הביא לזליגת מחלת הפה והטלפיים בבקר סמוך לגבול עם עזהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/pe_talfaim.aspxחוסר דיווח של הרשות הפלשתינאית לישראל הביא לזליגת מחלת הפה והטלפיים בבקר סמוך לגבול עם עזה
מחלת שפעת עופות התגלתה בלולים בכפר מונש ובקיבוץ מגלhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/shapaat_ofot_jan_18_2017.aspxמחלת שפעת עופות התגלתה בלולים בכפר מונש ובקיבוץ מגל
עדכון הטיפול בשפעת העופות 07.12.2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/shapaat_ofot_update_071216.aspxעדכון הטיפול בשפעת העופות 07.12.2016