ספר חדש יצא לאור - כנימות עלה מזיקות בישראלhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/knimot_ale.aspxספר חדש יצא לאור - כנימות עלה מזיקות בישראל​בספר מידע וצילומים מקוריים על 37 מיני כנימות עלה מזיקות בישראל. הספר כולל תקריבים צבעוניים מזוויות שונות המסייעות בידי המעיין בזיהוי ובאבחון.
שימוש בקומפוסטhttp://www.moag.gov.il/subject/green_agri/shimush_bekompostשימוש בקומפוסטבוצת שפכים עירונית, בדומה לפסולת בעלי חיים, יכולה לשמש כחומר גלם לקומפוסט, המהווה תחליף לדשן בשטחים חקלאיים...
הכירו את הדררה המצויהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Psittacula krameri.aspxהכירו את הדררה המצויהמי לא מכיר את הדררה? התוכי הירוק הזה שהפך לחלק בלתי נפרד מנוף הציפורים שלנו בעשורים האחרונים.
פיתוח חקלאות בת קיימאhttp://www.moag.gov.il/subject/green_agri/pituach bar kaymaפיתוח חקלאות בת קיימא

חקלאות ירוקה

 

 

הודעה לציבור בדבר המוצרים של היבואן והמשווק "העידן האורגני" – Natural Healthhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/Natural-Health.aspxהודעה לציבור בדבר המוצרים של היבואן והמשווק "העידן האורגני" – Natural Health30/01/2017 22:00:00
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/oskim_2017.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 201728/01/2017 22:00:00
הכירו את הדררה המצויהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Psittacula krameri.aspxהכירו את הדררה המצויה20/12/2015 22:00:00

 

 

חלזונות אפריקאים כנגעים חדשיםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/hilazon_afrikai.aspxחלזונות אפריקאים כנגעים חדשים09/12/2015 22:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a12710
סקר חוזה עם לקוחות חיצוניים המעבדה לשיטות מוליקולרית - 2015http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/seker_bio_molecular_2015.aspxסקר חוזה עם לקוחות חיצוניים המעבדה לשיטות מוליקולרית - 201515/04/2015 21:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a12724
Ants and Snailshttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Ants and Snails.aspxAnts and Snails10/03/2015 22:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a1278
FIRST RECORD OF CECILIOIDES TUMULORUM FROM ISRAEL - tentacle 20http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/FIRST RECORD OF CECILIOIDES TUMULORUM FROM ISRAEL - tentacle 20.aspxFIRST RECORD OF CECILIOIDES TUMULORUM FROM ISRAEL - tentacle 2010/03/2015 22:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a1275

 

 

דיווח על עכברי שדהנגעי צמחים;חקלאות ירוקה;חולייתנים וחלזונותhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/Forms/Pages/FieldMouseReport.aspxדיווח על עכברי שדהדיווח על עכברי שדה
בקשה לרישוי עריכת ניסויים בצמחים מהונדסיםחקלאות ירוקה;שירות לחקלאיhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/Forms/Pages/GMOexperimentalSetting.aspxבקשה לרישוי עריכת ניסויים בצמחים מהונדסים
הזמנת בדיקה לאבחון נגעי צמחיםנגעי צמחים;חקלאות ירוקה;שירות לחקלאי;אבחון נמטודות;חולייתנים וחלזונותhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/Forms/Pages/PlantsPestAnalysisForm1.aspxהזמנת בדיקה לאבחון נגעי צמחיםהזמנת בדיקה לאיבחון נגעי צמחים
טופס בקשה רוש 80חקלאות ירוקה;שירות לחקלאי;חולייתנים וחלזונותhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/Forms/Pages/tofes_bakasha_rosh_80.aspxטופס בקשה רוש 80

 

 

 

 

נוהל תמיכה בהקמת משקי מודל לאשל זקוף - ניתנה הארכה עד ל 5.6.2011http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nihal_tmicha_eshel_zakuf.aspxנוהל תמיכה בהקמת משקי מודל לאשל זקוף - ניתנה הארכה עד ל 5.6.201111/04/2011 21:00:00
נוהל תמיכה בהדברה משולבת בירקותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/PPIS/Publication/2010/Pages/nohal_tmicha_hadvara_meshulevet_yerakot_070710.aspxנוהל תמיכה בהדברה משולבת בירקות21/07/2010 21:00:00
נוהל לועדת תכשירים לחקלאות אורגניתhttp://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/nohal leveadat tahshirim.aspxנוהל לועדת תכשירים לחקלאות אורגנית