שימוש בקומפוסטhttp://www.moag.gov.il/subject/green_agri/shimush_bekompostשימוש בקומפוסטבוצת שפכים עירונית, בדומה לפסולת בעלי חיים, יכולה לשמש כחומר גלם לקומפוסט, המהווה תחליף לדשן בשטחים חקלאיים...
פיתוח חקלאות בת קיימאhttp://www.moag.gov.il/subject/green_agri/pituach bar kaymaפיתוח חקלאות בת קיימא
מייעלים את השימוש החקלאי במיםhttp://www.moag.gov.il/subject/green_agri/yeul_hashimush_bemaimמייעלים את השימוש החקלאי במיםחקלאות ישראל מייצרת ומספקת מזון טרי ואיכותי, תורמת לפיתוח הפריפריה, שומרת על ריאות ירוקות, מפתחת נוף ומרחב כפרי תוך שמירה על משאבי הטבע והסביבה. משרד החקלאות פועל למען חיסכון במים ומעבר לשימוש במי קולחין ומים שוליים במשך שנים רבות...

חקלאות ירוקה

 

 

 

 

מצגות מיום עיון בנושא: השקעות בפרוייקטים להפחתת פליטות גזי חממהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/sviva.aspxמצגות מיום עיון בנושא: השקעות בפרוייקטים להפחתת פליטות גזי חממה29/10/2011 22:00:00{34f63b46-24b0-4669-9644-3c0fcf0369bd}d2cc1bd1-9902-47c2-9ff5-51604110cf0040
יום עיון ארצי בנושא סיוע בהשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/plitot_gaze_chamama.aspxיום עיון ארצי בנושא סיוע בהשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה02/10/2011 22:00:00{34f63b46-24b0-4669-9644-3c0fcf0369bd}d2cc1bd1-9902-47c2-9ff5-51604110cf0035
הנחיות להקמת מתקן פוטו-וולטאי בתחום חלקה א'http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2011/Pages/photo_voltege_area_a.aspxהנחיות להקמת מתקן פוטו-וולטאי בתחום חלקה א'22/03/2011 22:00:00{b7a47baa-0451-4e7f-b793-9a3970906709}5f1f9fe3-514e-44d6-8b93-1088b166055311
גידול צמחי מרפא ובושם בגינה הקהילתיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2011/Pages/gidul_zimchey_marpe_bosem_gina_kehilatit.aspxגידול צמחי מרפא ובושם בגינה הקהילתית16/03/2011 22:00:00{3babb298-fa94-42aa-af05-dff98cdea760}16f91b8b-f2a2-45d7-84d1-1a92bddd59db17

 

 

לא למחוק דף שקשור לתוצאות חיפוש דפיםאכיפה ופיקוח צומח וחי;גינון וגני נוי;המועצה העליונה למזון;חקלאות אורגנית;חקלאות ירוקה;יבוא ויצוא;לחבק עץ;מחקר ופיתוח חקלאי;מים וקרקע;מימון והשקעות;מערכת מידע גיאוגרפי;ניתוח שיווקי - יצוא לתוצרת חקלאית טרייה;עובדים זרים;ענפי בעלי חיים;ענפי הצומח;רווחת בעלי חיים וחיות מחמד;שיתוף והדרכה חקלאית בינלאומית;שנת השמיטה תשע"ה;תיירות חקלאית;תכנון ופיתוח הכפר;תיירות במרחב הכפרי;עיקור וסירוס כלבים;הגנה על עצים בתהליכי רישוי ובנייה;הגנת עצים;מסלולי טיול וסיפורי עצים;פקיד היערות;שומרים על העצים - מיזמים חינוכיים להגנה על עצים;אנרגיה חלופית;גינון וגנים;גינון קהילתי;הגנים הבוטניים בישראלhttp://www.moag.gov.il/Pages/Not_Erase.aspxלא למחוק דף שקשור לתוצאות חיפוש דפים

 

 

 

 

נוהל תמיכה בהקמת משקי מודל לאשל זקוף - ניתנה הארכה עד ל 5.6.2011http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nihal_tmicha_eshel_zakuf.aspxנוהל תמיכה בהקמת משקי מודל לאשל זקוף - ניתנה הארכה עד ל 5.6.201111/04/2011 21:00:00
נוהל תמיכה בהדברה משולבת בירקותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/PPIS/Publication/2010/Pages/nohal_tmicha_hadvara_meshulevet_yerakot_070710.aspxנוהל תמיכה בהדברה משולבת בירקות21/07/2010 21:00:00