שימוש בקומפוסטhttp://www.moag.gov.il/subject/green_agri/shimush_bekompostשימוש בקומפוסטבוצת שפכים עירונית, בדומה לפסולת בעלי חיים, יכולה לשמש כחומר גלם לקומפוסט, המהווה תחליף לדשן בשטחים חקלאיים...
פיתוח חקלאות בת קיימאhttp://www.moag.gov.il/subject/green_agri/pituach bar kaymaפיתוח חקלאות בת קיימא
מייעלים את השימוש החקלאי במיםhttp://www.moag.gov.il/subject/green_agri/yeul_hashimush_bemaimמייעלים את השימוש החקלאי במיםחקלאות ישראל מייצרת ומספקת מזון טרי ואיכותי, תורמת לפיתוח הפריפריה, שומרת על ריאות ירוקות, מפתחת נוף ומרחב כפרי תוך שמירה על משאבי הטבע והסביבה. משרד החקלאות פועל למען חיסכון במים ומעבר לשימוש במי קולחין ומים שוליים במשך שנים רבות...

חקלאות ירוקה

 

 

 

 

מצגות מיום עיון בנושא: השקעות בפרוייקטים להפחתת פליטות גזי חממהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/sviva.aspxמצגות מיום עיון בנושא: השקעות בפרוייקטים להפחתת פליטות גזי חממה29/10/2011 22:00:00{34f63b46-24b0-4669-9644-3c0fcf0369bd}d2cc1bd1-9902-47c2-9ff5-51604110cf0040
יום עיון ארצי בנושא סיוע בהשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2011/Pages/plitot_gaze_chamama.aspxיום עיון ארצי בנושא סיוע בהשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה02/10/2011 22:00:00{34f63b46-24b0-4669-9644-3c0fcf0369bd}d2cc1bd1-9902-47c2-9ff5-51604110cf0035
הנחיות להקמת מתקן פוטו-וולטאי בתחום חלקה א'http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2011/Pages/photo_voltege_area_a.aspxהנחיות להקמת מתקן פוטו-וולטאי בתחום חלקה א'22/03/2011 22:00:00{b7a47baa-0451-4e7f-b793-9a3970906709}5f1f9fe3-514e-44d6-8b93-1088b166055311
גידול צמחי מרפא ובושם בגינה הקהילתיתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2011/Pages/gidul_zimchey_marpe_bosem_gina_kehilatit.aspxגידול צמחי מרפא ובושם בגינה הקהילתית16/03/2011 22:00:00{3babb298-fa94-42aa-af05-dff98cdea760}16f91b8b-f2a2-45d7-84d1-1a92bddd59db17

 

 

קול קורא - מיזמים להדברת זבוב הפירות הים תיכוני בענף המטעים וזבוב הזית בענף זיתי השמןענפי הצומח;חקלאות ירוקהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/PPIS/Publication/2010/Pages/kol_kore_hadbarat_zvuv_hapeyrot.aspxקול קורא - מיזמים להדברת זבוב הפירות הים תיכוני בענף המטעים וזבוב הזית בענף זיתי השמןקול קורא
משרד החקלאות תומך בפרויקטים של הדברה משולבת לשנת 2010 - ניתן להגיש בקשות עד ה- 18.12.2009חקלאות ירוקהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/tmicha_hadbara_bio_tyuta.aspxמשרד החקלאות תומך בפרויקטים של הדברה משולבת לשנת 2010 - ניתן להגיש בקשות עד ה- 18.12.2009משרד החקלאות תומך בפרויקטים של הדברה משולבת לשנת 2010

 

 

 

 

נוהל תמיכה בהקמת משקי מודל לאשל זקוף - ניתנה הארכה עד ל 5.6.2011http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nihal_tmicha_eshel_zakuf.aspxנוהל תמיכה בהקמת משקי מודל לאשל זקוף - ניתנה הארכה עד ל 5.6.201111/04/2011 21:00:00
נוהל תמיכה בהדברה משולבת בירקותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/PPIS/Publication/2010/Pages/nohal_tmicha_hadvara_meshulevet_yerakot_070710.aspxנוהל תמיכה בהדברה משולבת בירקות21/07/2010 21:00:00