בוצת שפכים עירונית, בדומה לפסולת בעלי חיים, יכולה לשמש כחומר גלם לקומפוסט, המהווה תחליף לדשן בשטחים חקלאיים...

מחקרים שבוצעו במינהל המחקר החקלאי ובשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות (שה"מ) נמצא, כי בנוסף לתועלות מהחלפת הדשן, השימוש בקומפוסט יכול להוסיף יבול ולהשפיע באופן חיובי על ייצוב מבנה הקרקע ומניעת מחלות קרקע.

האיכות הגבוהה של מרבית מקורות הבוצה בארץ מצמצמת עד למינימום את ההשפעות השליליות. נוכח תועלות אלה, בחן צוות מקצועי של המשרד את הביקוש החקלאי לקומפוסט, הן מבוצה עירונית והן מן החי.

פוטנציאל ייצור הקומפוסט בישראל עומד על כ- 1.5 מלמ"ק.

חומר הגלם לייצור 85% מהקומפוסט הוא פסולת בע"ח, ו- 15% - מקורו בבוצת שפכים. מפעל השפד"ן מייצר כ- 30% מן הבוצה העירונית, כך שהשפד"ן מייצג כ- 4.5% מסך ההיצע הארצי לקומפוסט.

פוטנציאל השימוש בקומפוסט במגזר החקלאי כיום נאמד בכ- 4.5 מלמ"ק. עודפי הביקוש לקומפוסט, בהינתן הביקוש הפוטנציאלי, נאמדים ביותר מ- 2.3 מלמ"ק. בטווח של לפחות 10 השנים הקרובות הסקטור החקלאי מסוגל לקלוט את כל הבוצה העירונית הנוצרת בשפד"ן.

למא

שימוש בקומפוסט, צילום: fotolia

 

 

רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/oskim_2017.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017
בעקבות פרויקט התנשמות שפותח על ידי משרד החקלאות: נרשמה ירידה של 60% בשימוש בחומרי הדברה בשטחים פתוחיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/The_owl_project.aspxבעקבות פרויקט התנשמות שפותח על ידי משרד החקלאות: נרשמה ירידה של 60% בשימוש בחומרי הדברה בשטחים פתוחים
סיכום כנס "לקראת גיבוש מדיניות הדברה לאומית" - 12.9.17http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/kenes-20170912.aspxסיכום כנס "לקראת גיבוש מדיניות הדברה לאומית" - 12.9.17בכנס נדונו סוגיות בחקלאות ובתברואה, בתקינה, ברישוי, באכיפה, ביישום, בהדרכה, בהסברה ועוד, כשלב בגיבוש המלצות למדיניות הדברה לאומית.