מאמרים מגוונים על עצים

על חייהם של עצי הרחוב, איך מגינים על עצים בגן ובנוף, איך מתמודדים עם שריפה ביער, מידע על עצי זית ועוד ועוד. לפניכם סדרת מאמרים העוסקים בעצים.
על חייהם הקשים של עצי הרחוב - כיצד נשפר את מצבם?
הלר אביגיל. 2001. החיים הקשים: על מצוקת עצי רחוב בערים והדרכים לשפר את מצבם. גן ונוף. נ"ה, ח: 23-20.

טיפול בעצי רחוב ושדרה בפריז
הלר אביגיל. 2000. הטיפול בעצי רחוב ושדרה בעיר פריז. איכרי ישראל. גיליון 11 (251): 50-49.

איך תבחרו את העץ הנכון למקום הנכון?
הלר אביגיל. 2000. וזוהי רק ההתחלה: בחירת עצים לגן הנוי. גן ונוף. נ"ה, ה: 27-20.

מגינים על עצים בגן ובנוף
הלר אביגיל. 2003. שומרי היערות. גן ונוף. נ"ח, ו: 28-24.
הלר אביגיל. 1997. הגנת עצים בנוף ובגן. גן ונוף. נ"ב, ז: 35-32.

כיצד מתמודדים עם שריפות ביער?
הלר אביגיל. 1995. אש ביערות. גן ונוף. נ', ח: 11-6.

מניעת פריחה וחנטה של עצי זית
ג'וני דישי, שי מלר, בני אבידן, אביגיל הלר, סוהיל זיידן, עדי נעלי ויגאל סלונים. 2000. מניעת פריחה וחנטה של עצי זית. גן ונוף. נ"ה, ב: 48. 

שיקום שדרות הצבי בחיפה
קולודני זיוה, סעיד חולי, חנוך בורגר ואביגיל הלר. 2002. מראה מרהיב ובסופו ים, או: סיפור על 279 עצים. אדריכלות נוף, 8: 31-30.

 

 

 

 

גנים בוטניים בישראלhttp://www.moag.gov.il/subject/zmahim_jishoney_maim_2008/butanic_gardens/Pages/Botanical-gardens_israel.aspxגנים בוטניים בישראל
משרד החקלאות יוצא במיזם חדש "חקלאות צעירה" ומחלק ערכת משחקים וחוברות לימוד שיסייעו לילדים ולהורים ברחבי הארץ להכיר ביחד את העצים הנטועים על אדמת ארצנו http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tu_Bishvat.aspxמשרד החקלאות יוצא במיזם חדש "חקלאות צעירה" ומחלק ערכת משחקים וחוברות לימוד שיסייעו לילדים ולהורים ברחבי הארץ להכיר ביחד את העצים הנטועים על אדמת ארצנו
מאגר מומחים לשנים לשנים 2018-2017 - תנאים וסדרי רישוםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2017/Pages/magar_mumchim_rishum.aspxמאגר מומחים לשנים לשנים 2018-2017 - תנאים וסדרי רישום