שם העץ: פיקוס השקמה - Ficus sycomorus

האתר: גן יעקב בתל-אביב, מאחורי תיאטרון "הבימה", צמוד להיכל התרבות.

גיל העץ: מאות שנים.

גובה הצמרת: כ-10 מ'; קוטר הצמרת: כ-15 מ'; קוטר הגזע: כ-1.8 מ'.


תלאות ההיסטוריה הותירו את רישומם בעצי פיקוס השקמה, הנטועים בגן יעקב בתל-אביב. מחלקת הגנים של עיריית תל-אביב, המודעת לשימור עצים בוגרים, שיקמה עצים אלה כבר פעמיים. בשיקום האחרון בוצע ניקוי של גזע העץ מריקבון ומלכלוך והוא חוזק בחלקו התחתון (בבסיסו) באמצעות ברזל ובטון, ובחלקו העליון באמצעות מילוי בפוליאוריתן מוקצף.
כל זאת, תוך הקפדה על גימור חיצוני אסתטי של חומר איטום וטיח, משום שבין השאר משמש האתר כאטרקציה מיוחדת בלב תל-אביב.

אין לי ספק, שהעץ יכול להעיד על אירועים רבים מראשית ימיה של תל-אביב, סיפורי גבורה וסיפורי אהבה. כיום חוסים בצלו בעיקר מחוסרי בית, אך באופן כללי האתר מטופל ושווה ביקור.

בעיתון "טורים" (י"ב-י"ג, 1980, עמ' 9-13) מצוין שעצי השקמה בגן יעקב מהווים שרידים של ריכוז גדול יותר של שקמים, שהיו קיימים במקום לפני עשרות שנים.
העצים התנשאו על גבעה חולית, שאדמותיה שימשו כחווה חקלאית לימודית לתלמידי העיר. באותם הימים, שיעורי החקלאות היו שיעורי חובה וראו בהם ערך מחנך חשוב ביותר. לאחר חיסול החווה ויישור הגבעה, לצורך הקמת היכל התרבות ומוזיאון האמנות ע"ש הלנה רובינשטיין, התנהל מאבק על חיי עצי השקמה, ובלחץ "משוגעים לדבר" ניצלו עצים אחדים.


להמשך הסיפור
פיקוס השקמה

 

 

משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tree_Survey.aspx משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים
התנוונות עצי אלוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/Pages/alon.aspxהתנוונות עצי אלון
עצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/Recommended_trees_for_the_yard.aspxעצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות