כל המידע הנדרש להגנה על עצים בתהליכי רישוי ובנייה

בהתאם לסעיף 15א (ג) לפקודה פקיד היערות בבואו לתת רישיון העתקה לאילן מוגן או עץ בוגר שלא ניתן להשאירו במקומו, יעשה זאת לאחר שאסף ושקל הנתונים לגבי: מצב העץ, גילו, נדירותו, מידותיו, מיקומו וערכו הנופי, הסביבתי, האקולוגי וההיסטורי. מאחר שנושא העתקות עצים כולל מאפיינים ייחודיים נוספים הדורשים מפקיד היערות הפעלת שיקול דעת מעבר לנושאים המפורטים בפקודת היערות, מובאים להלן כללי עזר לקבלת החלטה שבעזרתם יקבל פקיד היערות את החלטתו.

כללי עזר לקבלת החלטה להעתקה

 

 

הערכת סיכונים בעציםhttp://www.moag.gov.il/subject/zmahim_jishoney_maim_2008/Risk_assessmentהערכת סיכונים בעצים
הגנה על עצים - תמיכת עציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/hagana_ezim/Pages/ortopedia.aspxהגנה על עצים - תמיכת עציםהגנה על עצים - חלק א: טיפולי אורטופדיה ותמיכת עצים
עצי מורשתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Heritage_treesעצי מורשתפקיד היערות במשרד החקלאות בשיתוף שירות ההדרכה והמקצוע מציג את שכבת עצי מורשת - עצים ותיקים ובעלי משמעות לאדם, לנוף ולסביבה.