כל המידע הנדרש להגנה על עצים בתהליכי רישוי ובנייה

 

 

עדכון תקנות התכנון והבנייה – תכנית הטעונה היוועצות עם פקיד היערות – יוני 2015http://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/tichnun_bniya_2015_update.aspxעדכון תקנות התכנון והבנייה – תכנית הטעונה היוועצות עם פקיד היערות – יוני 2015עדכון תקנות התכנון והבנייה – תכנית הטעונה היוועצות עם פקיד היערות – יוני 2015
כללי עזר לקבלת החלטה להעתקהhttp://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/clal_haataka.aspxכללי עזר לקבלת החלטה להעתקהכללי עזר לקבלת החלטה להעתקה
מצגות מכנס מאגר מומחים 18/9/2014http://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/yom_iyun_sept_2014.aspxמצגות מכנס מאגר מומחים 18/9/2014מצגות מכנס מאגר מומחים 18/9/2014
טפסים לבקשה לקבלת רישיון כריתה/העתקהhttp://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/forms_krita.aspxטפסים לבקשה לקבלת רישיון כריתה/העתקהטפסים לבקשה לקבלת רישיון כריתה/העתקה
פקודת היערותhttp://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/pkudat_yearot.aspxפקודת היערותפקודת היערות
תקנות התכנון והבנייהhttp://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/takanot_tichnun.aspxתקנות התכנון והבנייהתקנות התכנון והבנייה
צו האילנות המוגניםhttp://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/zav_ilanot_muganim.aspxצו האילנות המוגניםצו האילנות המוגנים