הגנת עצים בתהליכי תכנון (תיקון 89)

העצים הפכו לאחד מבין יתר הנושאים לבחינה במסגרת איסוף נתוני הרקע לתכנון ובכך שופר מעמדם לעין ערוך לעומת המצב הקודם. השוני עם אישור תיקון 89 לחוק, הוא מידת ההתחשבות בעצים בוגרים קיימים במכלול השיקולים התכנוניים, אשר קודם לתיקון לחוק, יוחסה להם חשיבות מופחתת.


 

 

הנחיות להכנת נספח עצים בוגרים לתכניתhttp://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_tichnun/Pages/hnchaiot_nispach_ezim_bogrim.aspxהנחיות להכנת נספח עצים בוגרים לתכניתהנחיות להכנת נספח עצים בוגרים לתכנית
דוגמה לנספח עצים לתכניתhttp://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_tichnun/Pages/apenix_tree_program_sample.aspxדוגמה לנספח עצים לתכנית
עצים בראי התכנון - הוראות ליישום תיקון 89 לחוק התכנון והבנייה - עצים בוגריםhttp://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_tichnun/Pages/etzim_berei_hatichnun.aspxעצים בראי התכנון - הוראות ליישום תיקון 89 לחוק התכנון והבנייה - עצים בוגרים
הנחיות להכנת נספח עצים בוגרים לתכניתhttp://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_tichnun/Pages/nohal_hachanat_nispach_ezim.aspxהנחיות להכנת נספח עצים בוגרים לתכנית