לחבק עץ

 

 

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shahamשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

 

 

עצי מורשתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Heritage_treesעצי מורשתפקיד היערות במשרד החקלאות בשיתוף שירות ההדרכה והמקצוע מציג את שכבת עצי מורשת - עצים ותיקים ובעלי משמעות לאדם, לנוף ולסביבה.
משרד החקלאות משיק: אתר "עצי מורשת" הכולל את סיפורם של כ-1,500 עצים עם סיפורים היסטורייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/atzey_moreshet.aspxמשרד החקלאות משיק: אתר "עצי מורשת" הכולל את סיפורם של כ-1,500 עצים עם סיפורים היסטוריים
חוברת "אמץ עץ" - עצים בסביבה עירוניתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/meyzamim/homery_ezer/Pages/amez_etz_etzim_besviva_ironit.aspxחוברת "אמץ עץ" - עצים בסביבה עירוניתחוברת "אמץ עץ"

​​​​בישראל הולכת וגוברת המודעות לחשיבותם של העצים ולתרומתם לנוף, לאסתטיקה, לאקלים, לאיכות הסביבה. עצים הם גם עדות חיה למורשתו של עם.

העצים הם הייצור החי בעל הממדים הגדולים ביותר ובעל משך החיים הארוך ביותר, אך לעיתים, עקב חוסר מודעות, פיתוח ונדל"ן, חוסר טיפול או טיפול לקוי וכן, עקב ניוון והזדקנות שנגרמים מכל אלו, נגזמים העצים בצורה הגורמת להם נכות תמידית או נכרתים.

אם ברצונך להיות שותף לשמירה על עצי ארצנו קח יוזמה והיה פעיל בהגנה על העצים שבאזור מגוריך!

 

לחבק עץ

 

 

 

 

מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2013/Pages/maagar_mumchim_tipul_tichnun.aspxמאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים17/08/2016 21:00:00{b443d874-5794-49af-8623-38fcbacb8dcf}04db8cb6-5a94-4bdf-b1e6-ade80949960416
משרד החקלאות משיק: אתר "עצי מורשת" הכולל את סיפורם של כ-1,500 עצים עם סיפורים היסטורייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/atzey_moreshet.aspxמשרד החקלאות משיק: אתר "עצי מורשת" הכולל את סיפורם של כ-1,500 עצים עם סיפורים היסטוריים19/03/2016 22:00:00{bade990e-c229-443e-9933-16df57ce4074}70f4b7e9-3e3c-4d10-bdf7-1ed06cb775a519
קול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים 2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2015/Pages/shimur_shikum_2016.aspxקול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים 201622/11/2015 22:00:00{e1046619-79ab-4b80-8521-49e434b84e4d}3db568e3-33ca-42e9-b71c-35a9156c0c4e7
לטובת העצים במרחב העירוני: משרד החקלאות בתכנית להגדלת כמות העצים בערים באמצעות תכנית תגמול ותמיכה חדשה ברשויות מקומיות על סמך אופן הטיפול שלהן בעציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2015/Pages/tmicha_etzim2016.aspxלטובת העצים במרחב העירוני: משרד החקלאות בתכנית להגדלת כמות העצים בערים באמצעות תכנית תגמול ותמיכה חדשה ברשויות מקומיות על סמך אופן הטיפול שלהן בעצים13/10/2015 21:00:00{705d3f21-9c7f-44c7-8df9-1562f8893d35}7380dbb2-e342-45fc-b28e-1601702d931c116

 

 

טופס אישור לכריתת יער משקילחבק עץhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/ishur_krita_yaar_mishki.aspxטופס אישור לכריתת יער משקיטופס אישור לכריתת יער משקי
טופס בקשה לעצי איקליפטוס לנטיעת יער משקילחבק עץhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/tofes_bakasha_azey_ekaliptus.aspxטופס בקשה לעצי איקליפטוס לנטיעת יער משקיטופס בקשה לעצי איקליפטוס לנטיעת יער משקי
טופס אישור נטיעת יער משקילחבק עץhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/tofes_ishur_netiat_yaar_mishki.aspxטופס אישור נטיעת יער משקיטופס אישור נטיעת יער משקי
טופס בקשה לרישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערותלחבק עץ;תכנון ורישוי בממשק עציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/forms/Pages/krita_haataka.aspxטופס בקשה לרישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערותטופס בקשה לרישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערות
טופס ערר על החלטה לגבי רישיון לכריתת / העתקת אילן מוגןהגנת עצים;לחבק עץhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/forms/Pages/tofes_arar_rishayon_krita.aspxטופס ערר על החלטה לגבי רישיון לכריתת / העתקת אילן מוגן

 

 

<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/hagana_ezim/Pages/pkide_yearot_list.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />רשימת פקידי היערות לפי אזורים</a>רשימת פקידי היערות לפי אזורים גאוגרפיים
<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />רישיונות כריתה והעתקה</a>רישיונות כריתה והעתקה
<a href="http://moag.maps.arcgis.com/apps/dashboard/index.html#/3199eb7bf0aa4f17bf3046f73355a7f6" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />שכבת עצי מורשת</a>שכבת עצי מורשת
<a href="/yhidotmisrad/forest_commissioner/Documents/map6.swf" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />מפה</a>מפת פרטי פקידי יערות לפי אזורי טיפול

 

 

כללי עזר לקבלת החלטה להעתקהhttp://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/clal_haataka.aspxכללי עזר לקבלת החלטה להעתקה20/06/2015 21:00:00
נוהל לקבלת רישיון לשריפת חומר צמחיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/minhal_ma/hadraha/nehalim/Pages/nohal_srefat_gezem.aspxנוהל לקבלת רישיון לשריפת חומר צמחי09/11/2014 22:00:00
הנחיות לעבודה בקרבת עציםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/Guidelines_working_with_trees.aspxהנחיות לעבודה בקרבת עצים06/05/2013 21:00:00
הנחיות להכנת נספח עצים בוגרים לתכניתhttp://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_tichnun/Pages/hnchaiot_nispach_ezim_bogrim.aspxהנחיות להכנת נספח עצים בוגרים לתכנית13/11/2010 22:00:00
הנחיות לעריכת הוראות התכנית על-פי מבא"תhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/hanchaiot_arichat_hatochnit.aspxהנחיות לעריכת הוראות התכנית על-פי מבא"ת13/11/2010 22:00:00