הנחיות ליוצאים ולשבים מחו"ל

 

 

יבוא יצוא שו"טhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport exportיבוא יצוא שו"טהיחידה מופקדת על היבוא והיצוא של בעלי
רשיונות יבוא לצמחים ומוצרי צמחיםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahimרשיונות יבוא לצמחים ומוצרי צמחיםרשיונות יבוא לצמחים ומוצרי צמחים
יבוא צמחים ומוצרי צמחיםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahimיבוא צמחים ומוצרי צמחים
אגף הסגר צמחיםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetainאגף הסגר צמחיםהסגר צמחים

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​

הנחיות ליוצאים ולשבים מחו"ל

 

 

הודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעים של קנביס מרוסיהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/kanavis_russia.aspxהודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעים של קנביס מרוסיה31/12/2017 22:00:00
הודעה ליבואנים - סידור הסחורות במכולות למטרת טיפולי איודhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/sidur_schora_yevuanim_2017.aspxהודעה ליבואנים - סידור הסחורות במכולות למטרת טיפולי איוד23/12/2017 22:00:00

 

 

ספר הטיפולים על פי תקנות יבוא צמחים 2015יבוא ויצוא;הנחיות ליוצאים ולשבים מחו"לאגף הסגר צמחים (הגנ"צ);יבוא צמחים ומוצרי צמחים;ביצוע טיפולי הסגר;בדיקת משלוחי יבוא;רשיונות יבוא לצמחים ומוצרי צמחים;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/sefer_hatipulim.aspxספר הטיפולים על פי תקנות יבוא צמחים 201522/02/2015 22:00:00{6669aa36-dba9-4fc2-bb9e-27fcb979775c}4a55ac2c-9f54-4111-8f62-9d6d8c53f5fd17