הודעה לציבור בדבר המוצר – Corn Thins Organic Sesame של היצרן "Real Foods"http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/PPIS/Publication/2016/Pages/Corn_Thins_Organic_Sesame.aspxהודעה לציבור בדבר המוצר – Corn Thins Organic Sesame של היצרן "Real Foods"
כיצד תזהו תוצרת אורגנית?http://www.moag.gov.il/subject/organic_agri/simun_tozeret_organitכיצד תזהו תוצרת אורגנית?כיצד תזהו תוצרת אורגנית? כל הסמלים והסימונים על פיהם תזהו האם התוצרת שלפניכם הינה תוצרת אורגנית מורשית
האם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים?http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2015/Pages/organic_fruits_veg.aspxהאם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים?האם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים?
רשימת גופי אישור ובקרה לתוצרת אורגניתhttp://www.moag.gov.il/subject/organic_agri/reshimat_gufim_tozeret_organitרשימת גופי אישור ובקרה לתוצרת אורגניתרשימת הגופים המורשים על פי חוק להסדרת תוצרת אורגנית

חקלאות אורגנית היא חקלאות העוסקת בייצור תוצרת חקלאית תוך התחשבות בערכי טבע ושימור קרקע.
חקלאות אורגנית תורמת להגנת הסביבה, לשיפור איכות האוויר והמים
 ולטיוב הקרקע ופוריותה, כל זאת תוך הימנעות משימוש בכימיקלים אסורים ובחומרים סינטטיים.
חקלאות זו
אינה משתמשת בחומרי הדברה ודישון קונבנציונליים ומחייבת הקפדה מרבית בכל שלבי הטיפול בתוצרת, עיבודה ושינועה

כדי לשמור על אמינות התוצרת והמוצרים האורגניים יש חשיבות רבה בפיקוח על תהליכי העיבוד, הייצור, האריזה והאחסון של תוצרת זו.
הגוף הרשמי בישראל המוכר על ידי האיחוד האירופי הוא "השירותים להגנת הצומח ולביקורת" (PPIS) במשרד החקלאות
.

בראשית שנות ה – 90 הותקנה תקנה No. 2092/91 EEC על ידי האיחוד האירופי במטרה להסדיר תהליכי פיקוח ואישור על מנת לקיים חקלאות אורגנית ברת קיימא ולהבטיח תוצרת אורגנית אמינה ואיכותית לצרכן. במסגרת זו הוכרו השירותים להגנת הצומח ולביקורת כגוף המוסמך לפקח על תוצרת ומוצרים אורגנים המיועדים ליצוא למדינות האיחוד.

ב- 1.9.2008 נכנס לתוקפו החוק האורגני הכולל את כל מוצרי המזון האורגניים שמוצאם מן הצומח בלבד. על פי החוק, יכול כל צרכן להתחיל לחפש את הסמל האורגני האחיד על המוצרים האורגניים.

לנושא סטנדרטים בחק​לאות האורגנית באתר השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

חקלאות אורגנית

 

 

הודעה לציבור בדבר המוצרים של היבואן והמשווק "העידן האורגני" – Natural Healthhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/Natural-Health.aspxהודעה לציבור בדבר המוצרים של היבואן והמשווק "העידן האורגני" – Natural Health30/01/2017 22:00:00
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/oskim_2017.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 201728/01/2017 22:00:00
הודעה לציבור בדבר מוצרים אורגניים - שמן זית ושמן קוקוס של המשווק ''גליל מוצרי בריאות'' בע"מhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/PPIS/Publication/2016/Pages/galil_mutzary_briut.aspxהודעה לציבור בדבר מוצרים אורגניים - שמן זית ושמן קוקוס של המשווק ''גליל מוצרי בריאות'' בע"מ02/11/2016 22:00:00
הודעה לציבור בדבר איסור שימוש בתכשירים "נימפר" "גניקן" ו"יהלום" (עפ"י האצוות המפורטות) של חברת "דע קדם" בחקלאות אורגניתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/PPIS/Publication/2016/Pages/tachshir_asur_haklaut_org.aspxהודעה לציבור בדבר איסור שימוש בתכשירים "נימפר" "גניקן" ו"יהלום" (עפ"י האצוות המפורטות) של חברת "דע קדם" בחקלאות אורגנית12/10/2016 21:00:00

 

 

הודעה לציבור בדבר המוצר – Corn Thins Organic Sesame של היצרן "Real Foods"http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/PPIS/Publication/2016/Pages/Corn_Thins_Organic_Sesame.aspxהודעה לציבור בדבר המוצר – Corn Thins Organic Sesame של היצרן "Real Foods"13/09/2016 21:00:00{ae5f5b7b-71b6-43c3-9b75-49428ef47df4}f258850d-4bab-4fd1-b131-14910a57d00c2
רשימת עוסקים כללית 2015http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2015/Pages/oskim_2015.aspxרשימת עוסקים כללית 201509/05/2016 21:00:00{4ddc59b7-7061-41ed-8faf-b11169639381}97e4b8c2-0d8a-49de-9644-0ac9d3ae506b4
קורס חקלאות אורגנית הלכה למעשהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/rep_curs/2015/Pages/Organic_agricalture_course_2015.aspxקורס חקלאות אורגנית הלכה למעשה17/10/2015 21:00:00{4320bfc2-7360-4119-92ed-f0c30abb4d13}381e5038-8a09-450a-8bec-0952c09b4fd323
האם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים?http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2015/Pages/seker)organic_2014.aspxהאם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים?22/06/2015 21:00:00{4ddc59b7-7061-41ed-8faf-b11169639381}97e4b8c2-0d8a-49de-9644-0ac9d3ae506b5

 

 

הסדר להסמכת גופי בקרה לחקלאות אורגניתאכיפה ופיקוח צומח וחי;חקלאות אורגניתhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/PPIS/Forms/Pages/_files_forms_OrganicControlAuthorities.aspxהסדר להסמכת גופי בקרה לחקלאות אורגנית
תכולת תיק מסמכיםאכיפה ופיקוח צומח וחי;חקלאות אורגנית;ענפי הצומחhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/PPIS/Forms/Pages/CertificateContentFile.aspxתכולת תיק מסמכיםתכולת תיק מסמכים
רשימת תיוג לאתר קומפוסטאכיפה ופיקוח צומח וחי;חקלאות אורגנית;ענפי הצומחhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/PPIS/Forms/Pages/ChecklistForCompostErea.aspxרשימת תיוג לאתר קומפוסט
רשימת תיוג למפעלאכיפה ופיקוח צומח וחי;חקלאות אורגנית;ענפי הצומחhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/PPIS/Forms/Pages/ChecklistForFactory.aspxרשימת תיוג למפעל
רשימת תיוג למגדלאכיפה ופיקוח צומח וחי;חקלאות אורגנית;ענפי הצומחhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/PPIS/Forms/Pages/ChecklistForGrower.aspxרשימת תיוג למגדל

 

 

 

 

נוהל לועדת תכשירים לחקלאות אורגניתhttp://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/nohal leveadat tahshirim.aspxנוהל לועדת תכשירים לחקלאות אורגנית

 

 

חוק ותקנות להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה 2005 / Law for Regulation of Organic Produce 5765-2005http://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/Law for the Regulation of Organic Produce.aspxחוק ותקנות להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה 2005 / Law for Regulation of Organic Produce 5765-2005
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי, יצורה ומכירתה) - התשע"ג 2013http://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/takanot_totzeret_org_2013.aspxתקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי, יצורה ומכירתה) - התשע"ג 2013