כיצד תזהו תוצרת אורגנית?http://www.moag.gov.il/subject/organic_agri/simun_tozeret_organitכיצד תזהו תוצרת אורגנית?כיצד תזהו תוצרת אורגנית? כל הסמלים והסימונים על פיהם תזהו האם התוצרת שלפניכם הינה תוצרת אורגנית מורשית
האם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים?http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2015/Pages/organic_fruits_veg.aspxהאם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים?האם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים?
רשימת גופי אישור ובקרה לתוצרת אורגניתhttp://www.moag.gov.il/subject/organic_agri/reshimat_gufim_tozeret_organitרשימת גופי אישור ובקרה לתוצרת אורגניתרשימת הגופים המורשים על פי חוק להסדרת תוצרת אורגנית

​חקלאות אורגנית היא חקלאות העוסקת בייצור תוצרת חקלאית תוך התחשבות בערכי טבע ושימור קרקע.
חקלאות אורגנית תורמת להגנת הסביבה, לשיפור איכות האוויר והמים
 ולטיוב הקרקע ופוריותה, כל זאת תוך הימנעות משימוש בכימיקלים אסורים ובחומרים סינטטיים.

חקלאות זו
אינה משתמשת בחומרי הדברה ודישון קונבנציונליים ומחייבת הקפדה מרבית בכל שלבי הטיפול בתוצרת, עיבודה ושינועהכדי לשמור על אמינות התוצרת והמוצרים האורגניים יש חשיבות רבה בפיקוח על תהליכי העיבוד, הייצור, האריזה והאחסון של תוצרת זו.

הגוף הרשמי בישראל המוכר על ידי האיחוד האירופי הוא "השירותים להגנת ה​צומח ולביקורת" (PPIS) במשרד החקלאות .

בראשית שנות ה – 90 הותקנה תקנה No. 2092/91 EEC על ידי האיחוד האירופי במטרה להסדיר תהליכי פיקוח ואישור על מנת לקיים חקלאות אורגנית ברת קיימא ולהבטיח תוצרת אורגנית אמינה ואיכותית לצרכן. במסגרת זו הוכרו השירותים להגנת הצומח ולביקורת כגוף המוסמך לפקח על תוצרת ומוצרים אורגנים המיועדים ליצוא למדינות האיחוד.

ב- 1.9.2008 נכנס לתוקפו החוק האורגני הכולל את כל מוצרי המזון האורגניים שמוצאם מן הצומח בלבד. על פי החוק, יכול כל צרכן להתחיל לחפש את הסמל האורגני האחיד על המוצרים האורגניים.

לנושא סטנדרטים בחק​לאות האורגנית באתר השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

חקלאות אורגנית

 

 

ישראל עוברת לעבוד עם מערכת TRACES - מערך התעודות האלקטרוניות של האיחוד האירופאי בנושא תוצרת אורגניתhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/TRACES_org.aspxישראל עוברת לעבוד עם מערכת TRACES - מערך התעודות האלקטרוניות של האיחוד האירופאי בנושא תוצרת אורגנית19/04/2017 21:00:00
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/oskim_2017.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 201708/04/2017 21:00:00
הודעה לציבור בדבר המוצרים של היבואן והמשווק "העידן האורגני" – Natural Healthhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/Natural-Health.aspxהודעה לציבור בדבר המוצרים של היבואן והמשווק "העידן האורגני" – Natural Health30/01/2017 22:00:00
הודעה לציבור בדבר איסור שימוש בתכשירים "נימפר" "גניקן" ו"יהלום" (עפ"י האצוות המפורטות) של חברת "דע קדם" בחקלאות אורגניתhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2016/Pages/tachshir_asur_haklaut_org.aspxהודעה לציבור בדבר איסור שימוש בתכשירים "נימפר" "גניקן" ו"יהלום" (עפ"י האצוות המפורטות) של חברת "דע קדם" בחקלאות אורגנית12/10/2016 21:00:00

 

 

תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - 2017המזון שאנחנו אוכלים;שירות לחקלאי;חקלאות אורגנית;תכשירי הדברה;מזון מן הצומחחקלאות אורגנית והסדרתה בישראל;תחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה (הגה"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/tahchirim_org_2017.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - 201701/01/2017 22:00:00{12006782-99f9-4647-b53b-f46332396280}2597aa71-8211-44b0-98fa-0fd57717bf766
הודעה לציבור בדבר המוצר – Corn Thins Organic Sesame של היצרן "Real Foods"חקלאות אורגנית והסדרתה בישראל;חקלאות אורגנית;המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחתחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה (הגה"צ)http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2016/Pages/13.9.16 prichot_org.aspxהודעה לציבור בדבר המוצר – Corn Thins Organic Sesame של היצרן "Real Foods"12/09/2016 21:00:00{9d270bc5-fccb-4cf6-9521-bafaec81e902}119910c9-4dcc-43e3-a47c-867aa29982084
רשימת גופי הבקרה המאושרים על ידי האיחוד האירופי 2015חקלאות אורגנית והסדרתה בישראל;חקלאות אורגנית;המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחתחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה (הגה"צ)http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2016/Pages/EUCBLIST_official.aspxרשימת גופי הבקרה המאושרים על ידי האיחוד האירופי 201507/08/2016 21:00:00{9d270bc5-fccb-4cf6-9521-bafaec81e902}119910c9-4dcc-43e3-a47c-867aa29982085
הנחיות נוספות להסמכה בחקלאות אורגנית - 11.7.16חקלאות אורגנית והסדרתה בישראל;חקלאות אורגנית;המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחתחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה (הגה"צ)http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2016/Pages/hanhayot_nosafot_hasmaha_11.7.16.aspxהנחיות נוספות להסמכה בחקלאות אורגנית - 11.7.1611/07/2016 21:00:00{9d270bc5-fccb-4cf6-9521-bafaec81e902}119910c9-4dcc-43e3-a47c-867aa29982086

 

 

בקשה לדיון בוועדה אורגניתחקלאות אורגנית;חקלאות אורגנית והסדרתה בישראל;מזון מן הצומח;המזון שאנחנו אוכליםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/bakasha_vaada_org.aspxבקשה לדיון בוועדה אורגניתבקשה לדיון בועדה אורגנית
ועדה לאישור חומרים לחקלאות האורגנית - טופס הרשמהחקלאות אורגנית;חקלאות אורגנית והסדרתה בישראל;מזון מן הצומח;המזון שאנחנו אוכליםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/OrganicCommittee2007.aspxועדה לאישור חומרים לחקלאות האורגנית - טופס הרשמה

 

 

 

 

נוהל לועדת תכשירים לחקלאות אורגניתhttp://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/nohal leveadat tahshirim.aspxנוהל לועדת תכשירים לחקלאות אורגנית

 

 

חוק ותקנות להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה 2005 / Law for Regulation of Organic Produce 5765-2005http://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/Law for the Regulation of Organic Produce.aspxחוק ותקנות להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה 2005 / Law for Regulation of Organic Produce 5765-2005
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי, יצורה ומכירתה) - התשע"ג 2013http://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/takanot_totzeret_org_2013.aspxתקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי, יצורה ומכירתה) - התשע"ג 2013