מחקר ופיתוח חקלאי

 

 

מינהל המחקר החקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/vulcaniמינהל המחקר החקלאי
מדען ראשיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/madanrashiמדען ראשי
המכון הווטרינרי ע"ש קמרוןhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machonהמכון הווטרינרי ע"ש קמרוןהמכון הווטרינרי קמרון (להלן המכון) מהווה את הזרוע האיבחונית והמחקרית של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 

 

​​​​​​​ישראל הקטנה הינה ממציאה גדולה - שמה של ישראל הולך לפניה בארצות רבות ברחבי הגלובוס, ומדינות רבות אף נשענות על הידע החקלאי הישראלי לייצור יומיומי של תוצרת חקלאית טרייה בתחומם. המחקר והפיתוח הישראלים מהווה מקור גאווה ומוניטין לישראל הן בתחומה והן במדינות מעבר לים. ישראל ידועה כמי שהמציאה את עגבניות השרי, את הטפטפות ושלל המצאות חדשניות בתחום החקלאות. חוזקה של חקלאות ישראל מתבטא ביעילותה ובחדשנותה פורצת הדרך. ​

מחקר ופיתוח חקלאי

 

 

בעקבות פרויקט התנשמות שפותח על ידי משרד החקלאות: נרשמה ירידה של 60% בשימוש בחומרי הדברה בשטחים פתוחיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/The_owl_project.aspxבעקבות פרויקט התנשמות שפותח על ידי משרד החקלאות: נרשמה ירידה של 60% בשימוש בחומרי הדברה בשטחים פתוחים20/11/2017 22:00:00
שר החקלאות, אורי אריאל: גידול הקנביס בישראל יוכר כענף חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/cannabis_2017.aspxשר החקלאות, אורי אריאל: גידול הקנביס בישראל יוכר כענף חקלאי18/09/2017 21:00:00
פיתוחים בחקלאות שיוצגו לראש ממשלת הודו בביקור בארץ http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/vulcani/Pages/machine.aspxפיתוחים בחקלאות שיוצגו לראש ממשלת הודו בביקור בארץ 02/07/2017 21:00:00
הממשלה אישרה (4.12.16) את מינויו של פרופ' אלי פיינרמן לראש מִנהל המחקר החקלאי (מכון וולקני) במשרד החקלאותhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/Eli_Feinerman.aspxהממשלה אישרה (4.12.16) את מינויו של פרופ' אלי פיינרמן לראש מִנהל המחקר החקלאי (מכון וולקני) במשרד החקלאות03/12/2016 22:00:00

 

 

סימון מטעי אם לזרעים ורכב - אבוקדו - שנת 2018הגנת הצומח;מידע לחקלאי;מחקר ופיתוח חקלאי;ענפי הצומחתחום שתלנות וחומר ריבוי (הגנ"צ);חומר ריבוי מאושר - סימון עצי אםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/homer_ribuy_simun_etzim/Pages/avokado_report_2018.aspxסימון מטעי אם לזרעים ורכב - אבוקדו - שנת 201822/11/2017 22:00:00{87e40d0d-8493-416b-85af-a8c6f1826510}a850077c-e5cd-4719-8a2a-131a00a1255e11
המבנה וצורות ההתארגנות של המשקים החקלאיים - העצמה של המשק המשפחתימחקר ופיתוח חקלאיתכנון כלכלי;מדען ראשיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/haihtargenut_shel_meshakim_haklaeim.aspxהמבנה וצורות ההתארגנות של המשקים החקלאיים - העצמה של המשק המשפחתי15/05/2017 21:00:00{54da196a-aa29-4df9-b950-53974d792caa}8c73ac36-cd1d-475e-8955-b830960e002740
נוהל תמיכה במחקר ופיתוח חקלאי במסגרת מרכזי מו"פ יישומי-אזורי 2017מחקר ופיתוח חקלאימדען ראשיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/madanrashi/publication/2016/Pages/support_mop_2017.aspxנוהל תמיכה במחקר ופיתוח חקלאי במסגרת מרכזי מו"פ יישומי-אזורי 201708/11/2016 22:00:00{91aa924e-360f-448a-959d-4bf05d69cb81}4a2fcedf-b5c8-4849-82fc-c83d28183e473
מכרז: 49/2016 - קבלת שירותי ייעוץ מעקב אחר יישום תוצאות מחקרים, הטמעתם והערכת תרומתם - עבור יחידת המדען הראשי במשרד החקלאותמחקר ופיתוח חקלאימדען ראשיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/madanrashi/publication/2016/Pages/Michraz_49-2016.aspxמכרז: 49/2016 - קבלת שירותי ייעוץ מעקב אחר יישום תוצאות מחקרים, הטמעתם והערכת תרומתם - עבור יחידת המדען הראשי במשרד החקלאות31/10/2016 22:00:00{91aa924e-360f-448a-959d-4bf05d69cb81}4a2fcedf-b5c8-4849-82fc-c83d28183e472

 

 

 

 

טופס הצעת מחקר ובקשת תקציב - מילוי מקווןמחקר ופיתוח חקלאיhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/טפסים/Pages/form_Budget_Request.aspxטופס הצעת מחקר ובקשת תקציב - מילוי מקווןטופס הצעת מחקר ובקשת תקציב