המזון שאנחנו אוכלים

 

 

אגף א' כימיהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistryאגף א' כימיה
בתי מטבחייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/BateiMitbachaimבתי מטבחייםהיחידה מטפלת בנושאים הבאים: פיקוח על בתי מטבחיים על פי תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות). פיקוח וטרינרי סדיר על בתי המטבחיים. פיקוח על היגיינ
המכון הווטרינרי ע"ש קמרוןhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machonהמכון הווטרינרי ע"ש קמרוןהמכון הווטרינרי קמרון (להלן המכון) מהווה את הזרוע האיבחונית והמחקרית של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
תכשירים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufotתכשירים וטרינרייםהשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות נושאים באחריות לבריאות הציבור ולבריאות ורווחת בעלי החיים גם בתחום הפיקוח על תרופות ותכשירים וטרינריים.
תחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standartsתחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרהסטנדרטים
פיקוח על מוצרים מהחיhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechaiפיקוח על מוצרים מהחיהיחידה לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים אחראית להפעלת הפיקוח הווטרינרי על עיבודם, ייצורם, ושיווקם של מוצרי מזון מהחי בארץ ולחו"ל.
אבחון נגעי צמחיםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defectאבחון נגעי צמחיםאיבחון נגעי צמחים
מעבדה לטוקסיקולוגיהhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Hormonimמעבדה לטוקסיקולוגיהמעבדה לטוקסיקולוגיה וחקר הורמונים

 

 

סיכום סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/pirsum_seker_sheeriot.aspxסיכום סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה​השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם לראשונה את סקר שאריות חומרי הדברה בתוצאת החקלאית הטרייה המיוצרת בארץ בצורה מפורטת ומקיפה.
מפקחי משרד החקלאות חשפו היום7 טון(!) בשר אשר הוחזק בתנאים אסוריםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Smuggled_meat_reine.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו היום7 טון(!) בשר אשר הוחזק בתנאים אסורים
שיפור נוסף נרשם בשאריות חומרים כימיים במוצרים מן החי לשנת 2015http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/sheeriot_chimiot_min_hachay.aspxשיפור נוסף נרשם בשאריות חומרים כימיים במוצרים מן החי לשנת 2015
ישראלי ממוצע צרך בשנת 2015 ליטר חלב בשבועhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/2015milk.aspxישראלי ממוצע צרך בשנת 2015 ליטר חלב בשבוע

​​​​​​​​​

המזון שאנחנו אוכלים; מזון מן החי; מזון מן הצומח

 

 

הודעה לציבור היבואנים ויצרני המזון של מזון לבעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/mispo_pesach.aspxהודעה לציבור היבואנים ויצרני המזון של מזון לבעלי חיים08/04/2017 21:00:00
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/oskim_2017.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 201708/04/2017 21:00:00
הודעה על עיכוב בחידוש תכשירי הדברהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/hidush_tachshireim.aspxהודעה על עיכוב בחידוש תכשירי הדברה05/04/2017 21:00:00
קול קורא לחברות המייצרות ו/או מייבאות חומרי הדברה לפרחים ולענפי קישוטhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/kol_kore_habara_2017.aspxקול קורא לחברות המייצרות ו/או מייבאות חומרי הדברה לפרחים ולענפי קישוט05/04/2017 21:00:00

 

 

חומר ריבוי הדרים מאושר - 2017שירות לחקלאי;המזון שאנחנו אוכלים;הגנת הצומחשירותים להגנת הצומח ולביקורת;תחום שתלנות וחומר ריבויhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/homer_ribuy_simun_etzim/pirsumim/Pages/etz_ribuy_hadarim_2017.aspxחומר ריבוי הדרים מאושר - 201728/03/2017 22:00:00{799c8d82-d9a0-4cae-9860-f3282bf7ce62}c85e196a-1b7d-4a79-99b9-f0f7b5fca6a310
רישוי חומרי הזנה (דשנים) על ידי השירותים להגנת הצומחשירות לחקלאי;המזון שאנחנו אוכלים;הגנת הצומחשירותים להגנת הצומח ולביקורת;אגף א' כימיה (הגנ"צ);רישום ורישוי תכשירי הדברהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/dshanim.aspxרישוי חומרי הזנה (דשנים) על ידי השירותים להגנת הצומח27/03/2017 22:00:00{110a44e3-1b51-408a-84f3-337a5ca3aaa3}e8947d3b-107f-42bc-afe8-f50f751974418
הערכות השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות למגבלות יצוא בענף הצמחי (רביזיה בחומרי הדברה) - 2017שירות לחקלאי;המזון שאנחנו אוכלים;תכשירי הדברה;הגנת הצומחשירותים להגנת הצומח ולביקורת;אגף א' כימיה (הגנ"צ);רישום ורישוי תכשירי הדברהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/rivizia_yetzu_homrey_hadbara_19-2-17.aspxהערכות השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות למגבלות יצוא בענף הצמחי (רביזיה בחומרי הדברה) - 201726/03/2017 22:00:00{110a44e3-1b51-408a-84f3-337a5ca3aaa3}e8947d3b-107f-42bc-afe8-f50f751974417
האקתון חדשני בשיתוף משרד החקלאות למציאת פתרונות לאובדן המזון בישראלהמזון שאנחנו אוכליםדוברות והסברה;חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Hackathon_food.aspxהאקתון חדשני בשיתוף משרד החקלאות למציאת פתרונות לאובדן המזון בישראל19/03/2017 22:00:00{dbc09db4-1997-488a-abae-6ee5f86ec20b}68aa43bd-c262-4260-b0a8-c1473c4f20c841

 

 

בקשה להיתר / חידוש היתר לעריכת ניסויים בתכשירהמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/hidush_heter_nisuim.aspxבקשה להיתר / חידוש היתר לעריכת ניסויים בתכשירבקשה להיתר עריכת ניסויים בתכשיר
בקשה לקבלת היתר וטרינרי ליבוא מוצרים מבעלי חייםיבוא ויצוא;המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/forms/Pages/heter_yevu_mutsarim.aspxבקשה לקבלת היתר וטרינרי ליבוא מוצרים מבעלי חייםבקשה לקבלת היתר וטרינרי ליבוא מוצרים מבעלי חיים
תעודה וטרינרית למשלוח בשר טריהמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/BateiMitbachaim/tfasim/Pages/teuda_vet_mishloah_basar_tari.aspxתעודה וטרינרית למשלוח בשר טריתעודה וטרינרית למשלוח בשר טרי
בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטההמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/BateiMitbachaim/tfasim/Pages/heter_hotzaat_ofot.aspxבקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטהבקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטה
בקשה לאישור בית מטבחיים בחו"להמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/BateiMitbachaim/tfasim/Pages/ishur_bati_mitbahaim.aspxבקשה לאישור בית מטבחיים בחו"לבקשה לאישור בית מטבחיים בחו"ל

 

 

 

 

נוהל הגשת בקשה להיתר עריכת ניסויים בתכשירhttp://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/bakasha_heter_nisuim_tahshir_2-2013.aspxנוהל הגשת בקשה להיתר עריכת ניסויים בתכשיר
הסדר יישום ומכירה של תכשיר (אלדיקרב) טמיקhttp://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/hesder yesum vemehira.aspxהסדר יישום ומכירה של תכשיר (אלדיקרב) טמיק
עדכונים לתהליך הרישוי – פברואר 2013http://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/idkunim_rishuy_2-2013.aspxעדכונים לתהליך הרישוי – פברואר 2013
הנחיות להגשת תיק לוועדה לאישור תכשירים ניסיונייםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/ishur_tachsirim_nisionim_2-2013.aspxהנחיות להגשת תיק לוועדה לאישור תכשירים ניסיוניים
קריטריונים להגשת תיק טוקסיקולוגיhttp://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/kritaryonim lehagashat tik toksikol.aspxקריטריונים להגשת תיק טוקסיקולוגי

 

 

חוק בשר ומוצריו, תשנד–1994http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_basar_ve_muzarav_1994.aspxחוק בשר ומוצריו, תשנד–1994
חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו - 2015http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_hagana_briut_tzibur.aspxחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו - 2015
חוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_hahomarim_hamesukanim1993.aspxחוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשיח-1957http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_pikua_57.aspxחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשיח-1957
חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, תשע"ד-2014http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_pikuah_mazon_baaley_haim-2014.aspxחוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, תשע"ד-2014