מחקרים שנערכו בשנים האחרונות על ידי גופים בינלאומיים שונים ובכללם ארגון המזון והחקלאות העולמי של האו"ם (FAO), ארגון הסחר של המדינות המפותחות (OECD), משרד החקלאות האמריקאי (USDA) ועוד, הראו כי שליש מסך ייצור המזון בעולם (כ- 1.3 ביליון טון בשנה) אובד במהלך שרשרת השיווק ואינו משמש למאכל אדם. יתרה מכך, כ- 70% מאיבודי המזון הם של פירות וירקות, בגין היותם מוצרים אורגניים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים. 

במטרה לצמצם את שיעור הפחתים בתוצרת טרייה  אנו מביאים בזאת הנחיות מקצועיות לשימור איכותם הפנימית והחיצונית של פירות וירקות, דבר שיאפשר צריכת פירות וירקות בעלי טעם מצוין וערך תזונתי גבוה. יישומן של הנחיות אלה עשוי לסייע בהפחתת שעורי אובדן המזון של פירות וירקות בישראל, לצמצם בזבוז משאבים כגון מים, קרקע, דשן וכוח אדם, לחסוך כסף ולהפחית את זיהום הסביבה בפסולת מיותרת.

הנחיות שימור הפירות והירקות המובאות בזאת מכוונות לשלושה קהלי יעד ספציפיים:

הנחיות לשימור למגדלים ומפעילי בתי אריזה וחדרי קירור מסחריים: מידע עם הנחיות אחסון ספציפיות לכל סוגי הפירות והירקות השונים.

הנחיות לשימור לסיטונאים וקמעונאים:  הנחיות שימור לתקופה קצרה יחסית שממספר ימים ועד 1-2 שבועות, לצורך אחסון עודפי תוצרת וויסות מלאים. הנחיות אלה מציעות חלוקה לשלוש קבוצות טמפרטורה עיקריות.

הנחיות לשימור בבית הצרכן: הנחיות לשימור התוצרת במקרר הביתי, על הדלפק במטבח או במזווה הביתי. 

כיצד נכון לשמור פירות וירקות בבית - פירוט ירקות ופירות ​

אנו מקווים כי הנחיות אלה תסייענה בשמירת איכות התוצרת הטרייה ותצמצמנה פחתים כך שנוכל כולנו לצרוך פירות וירקות בריאים וטעימים.

סקר משרד החקלאות על אובדן פירות וירקות בישראל

נוהל השמדת עודפי תוצרת צמחית

אבדן מזון – השלכות חברתיות, סביבתיות וכלכליות, דו"ח מבקר המדינה

איבודי מזון במהלך שרשרת השיווק של פירות וירקות בישראל

פירות וירקות

 

 

הנחיות שימור פירות וירקות למגדלים, בתי אריזה ומפעילי חדרי קירור מסחרייםhttp://www.moag.gov.il/subject/the_food_we_eat/Storage_Guidelines_For_Fruits_Vegetables/Pages/Storage_Guidelines_For_farmers.aspxהנחיות שימור פירות וירקות למגדלים, בתי אריזה ומפעילי חדרי קירור מסחרייםאחסון מסחרי של תוצרת חקלאית טרייה מחייב שימת דגש על טיפול נאות ושמירה על שרשרת הקירור במהלך כל הליך הטיפול בתוצרת. החל משלב הקטיף, התובלה, טיפול ומיון בבית האריזה ואחסון בחדרי הקירור.
הנחיות שימור פירות וירקותhttp://www.moag.gov.il/subject/the_food_we_eat/Storage_Guidelines_For_Fruits_Vegetablesהנחיות שימור פירות וירקות