הערכת סיכונים בעצים

מאת: אביגיל הלר, ישראל גלון, דני אלמליח, יצחק הל-אור וחיים גבריאל

במאמר זה מוצגת הגישה שפותחה בארץ להערכת סיכונים בעצים. הבדיקה מבוססת על סימנים חיצונים הנראים בעץ, כגון התנוונות בנוף, וכן על השפעת פתוגנים והשתייכות העץ לקבוצת סיכון, כלומר אם הוא נוטה לשבר מטבעו. בנוסף, נבדקת השפעת הסביבה, כמו השקיה ורוחות, על העץ. בסוף המאמר רשימת מיני עצים נפוצים ומדד הסיכון שלהם וסקירת מכשירים ואמצעים שונים להערכת סיכונים בעצים.

 מדד סיכון בעצים

מאת: אביגיל הלר, ישראל גלון, דני אלמליח, יצחק הל-אור, דרור ניסן, אדיר אלווס, ניסים פינס, יוסי בן-שחר תמר עמית וחיים גבריאל

מבוסס על עבודת צוות של מומחים בתחום העצים וכן על מאמר הערכת סיכונים בעצים (הלר וחוב', 2011) ועל מחקר בנושא שבוצע על ידי דרור ניסן, ישראל גלון ואביגיל הלר. המדד שנקבע למגוון העצים מאפיין את מידת עמידותם לשבר.

הערכת סיכונים בעצים הכולל מדד סיכון בעצים​ (טבלת עמידות לשבר)

 

 

סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
רישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/information_stage.aspxרישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערות
מאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/mumchim_18_19.aspxמאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישום