​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוף בשירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות הכינה רשימה של כ- 500 צמחי נוי חסכניים במים בהם התברכה מדינת ישראל. צמחים אלו יגדלו ויפרחו בגינתכם עם השקיה מעטה מאוד!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

​​

שם הצמח
שם מדעי
צורת חיים
תוספת מים
הערות
אבליה גדולת-פרחיםAbelia grandifloraשיחתוספת של 200 מ"מ
אברון גדול-פרחיםCryptostegia grandifloraשיח,מטפסתוספת של 200 מ"מ
אגבה אמריקניתAgave americanaעשבוני,סוקולנטללא תוספת מים בבגרות
אגבה אמריקנית 'מגוון'Agave americana 'marginata'עשבוני,סוקולנטללא תוספת מים בבגרות
אגון גמישAgonis flexuosaעץתוספת של 200 מ"מ
אגס סוריPyrus syriacaעץתוספת של 200 מ"מ
אגפנתוס אפריקניAgapanthus africanusגיאופיטתוספת של 200 מ"מ
אדר סוריAcer obtusifoliumעץתוספת של 200 מ"מ
אוג אובטהRhus ovataשיחתוספת של 200 מ"מ
אוג אזמלניRhus lanceaעץ,שיחללא תוספת מים בבגרות
אוג חרוקRhus crenataשיחללא תוספת מים בבגרות
אוג לבןRhus alba (= R. glauca)שיחתוספת של 200 מ"מ
אוג תמיםRhus integrifoliaשיחללא תוספת מים בבגרות
אוזן-ארי אפריקניתLeonotis leonurusבן-שיחתוספת של 200 מ"מ
אוכם אמתיSuaeda veraבן-שיחתוספת של 100 מ"מ
אורן ארוך עליםPinus roxburghiiעץתוספת של 200 מ"מ
אורן החוףPinus pinasterעץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אורן הצנובר (=אורן הגלעין)Pinus pineaעץללא תוספת מים בבגרות
אורן ירושליםPinus halepensisעץללא תוספת מים בבגרות
אורן מקריןPinus radiataעץתוספת של 200 מ"מ
אורן קנריPinus canariensisעץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אורן קפריסאיPinus brutiaעץתוספת של 100 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אותונית צהבהOthonnopsis cheirifoliaבן-שיחתוספת של 200 מ"מ
אזדרכת מצויהMelia azedarachעץתוספת של 200 מ"מ
ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אזוביון דגולLavandula stoechasשיחתוספת של 200 מ"מ
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון