​​​​​מנהלת תנופה (לשעבר מנהלת סל"ע) - תחום הפעולה והאחריות לטיפול במפוני גוש קטיף וליישום חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה – 2005, עליו הייתה מופקדת יחידת תנופה, הועברו לאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ביום י"ד תמוז התשע"ה 01.07.2015, מכוח החלטת הממשלה מס' 78 מיום כ"ז סיוון התשע"ה 14.06.2015.

אגף ההתיישבות (תנופה)

 

 

 

 

פרסום תשלומים לעסקיםאגף ההתיישבות (תנופה)http://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspxפרסום תשלומים לעסקים16/07/2018 21:00:00{bcb46f4f-ee80-4f31-bda8-746154a89525}0708acdf-edb9-4a61-8da1-4452f48eec669
פסק דין בעניין חוק ההתיישבות החקלאית - מושב גאולים ויורם עוזרירשות לתכנון;אגף ההתיישבות (תנופה)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/psak_din_geulim.aspxפסק דין בעניין חוק ההתיישבות החקלאית - מושב גאולים ויורם עוזרי13/04/2016 21:00:00{3699d9b4-cede-4d9b-ab78-84e0d0db3ddf}c3650a60-70c0-4f99-a64c-49e8ed7dd09311
יישום החלטת ממשלה בדבר תכנית תלת-שנתית לתקצוב הרשויות המקומיות בגין הקמת ישובים חדשים ועיבוי האוכלוסייה המתגוררת בתחומן בעקבות יישום תכנית ההתנתקותאגף ההתיישבות (תנופה)http://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/tmicha_hitnatkut.aspxיישום החלטת ממשלה בדבר תכנית תלת-שנתית לתקצוב הרשויות המקומיות בגין הקמת ישובים חדשים ועיבוי האוכלוסייה המתגוררת בתחומן בעקבות יישום תכנית ההתנתקות27/02/2016 22:00:00{bcb46f4f-ee80-4f31-bda8-746154a89525}0708acdf-edb9-4a61-8da1-4452f48eec666
הודעה על סגירת יחידת תנופהרשות לתכנון;אגף ההתיישבות (תנופה)http://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/tnufa_sgira.aspxהודעה על סגירת יחידת תנופה11/01/2016 22:00:00{bcb46f4f-ee80-4f31-bda8-746154a89525}0708acdf-edb9-4a61-8da1-4452f48eec663

 

 

לוי חייםלוי חיים{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466920לוי חייםמנהל תחום בינוי ופיתוחHaimLe@moag.gov.il
גרנית מנחםגרנית מנחם{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466918גרנית מנחםיו"ר ועדה מיוחדת03-9485755MenahemG@moag.gov.il
מטלון רוניתמטלון רונית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466951מטלון רוניתיו"ר ועדת הזכאות03-9485308Ronitm@moag.gov.i
סיגל מוניטיןסיגל מוניטין{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466943מוניטין סיגלמרכזת ועדה מיוחדת03-9485734 Sigalm@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

טפסי תנופהhttp://www.moag.gov.il/tnufa/Pages/tofsey_tnufa.aspxטפסי תנופה

 

 

 

 

 

 

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך שהוא מפעל תעשייתי) (תיקון), התשע"ג-2013http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/low_55.aspxתקנות יישום תכנית ההתנתקות (כללים למתן מענק השקעה לעסק ממשיך שהוא מפעל תעשייתי) (תיקון), התשע"ג-2013
חוק יישום ההתנתקות (תיקון מס' 2), התש"ע -2010http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/low51_chok_tikun_no2.aspxחוק יישום ההתנתקות (תיקון מס' 2), התש"ע -2010
חוק יישום ההתנתקות התשס"ה - 2005http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/low51_chok_ysum_hahitnatkut.aspxחוק יישום ההתנתקות התשס"ה - 2005