השירותים הווטרינריים (שו"ט) נוסדו בשנת 1920 והם מהווים יחידת סמך במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

תחומי פעילות השירותים הווטרינריים  

 • ​​​​מניעת מחלות בעלי-חיים ומחלות המשותפות לבעלי-חיים ולאדם, והדברתן.
 • איבחון מחלות כנ"ל וביצוע מחקרים בהן.
 • פיקוח על יבוא ויצוא של בעלי-חיים ותוצרתם.
 • מחקר ופיתוח בתחום הרפואה הווטרינרית.
 • בדיקת תכשירי חיטוי, הדברה ותרכיבים לבעלי-חיים - רישויים, ופיקוח על השימוש בהם; * רישוי מפעלים לייצור תרכיבים ופיקוח עליהם.
 • רישוי (בשיתוף עם משרד הבריאות) של תרופות וטרינריות.
 • פיקוח והנחייה של הגופים הציבוריים הפועלים בתחום בריאות בעלי-חיים ומוצריהם, כגון המחלקות הווטרינריות ברשויות המקומיות והמועצה לענף הלול.
 • רישוי בתי-מטבחיים ומשחטות ופיקוח עליון על שחיטות בעלי-חיים לשוק המקומי ולייצוא.
 • רישוי מפעלים לעיבוד מוצרים מן החי לייצוא, ופיקוח עליון על פעולותיהם.
 • פיקוח עליון בנושא פסדים מן החי.
 • פיקוח עליון על רישוי עסקים הקשורים בבעלי חיים, מזונם, תכשירים ומוצרים עבורם, וזאת באמצעות הרופאים הווטרינריים הרשותיים.
 • קיום תכנית מעקב ארצית אחר שאריות מסוכנות במזון שמקורו מן החי.
 • מניעת צער בעלי-חיים ודאגה לרווחתם.
 • פיקוח עליון בנושא מחלת הכלבת, לרבות מניעת התפשטותה באמצעות חיות-הבר.
 • פיקוח עליון על רישוי כלבים והטיפול בנשיכות כלבים.
 • רישוי הרופאים הווטרינרים וטיפול בתלונות כנגדם.
 • ייזום וקידום חקיקת מישנה והוראות החקיקה הווטרינרית.
 • ייצוג ישראל בגופים הבינלאומיים הרלוונטים.
 • קיום קשרים דו-צדדיים עם המדינות השונות בתחומי אחריותם.
 • הדרכה והסברה לחוגי המקצוע ולציבור הרחב בנושאים וטרינריים.
 • יישום הסכמי האוטונומיה והשלום בתחום הווטרינרי.
   
  במסגרת ביצוע פעולות אלה, מתקיים קשר הדוק בין השירותים הווטרינריים לבין "החקלאית"; עם ארגוני החקלאים ומועצות הייצור (חלב ולול); ביה"ס "קורט" לרפואה וטרינרית; משרדי ממשלה שונים ובעיקר משרדי הבריאות, הפנים, התמ"ס, האוצר ואיכות הסביבה; מרכז השלטון המקומי; ארגוני התעשיינים בתחום תעשיית המזון מן החי וארגוני צרכנים; הקרן לנזקי טבע; ארגוני צער בעלי חיים; מכון התקנים; הארגונים הבינלאומיים – W.T.O., F.A.O., W.H.O., O.I.E ; האיחוד האירופי; U.S.D.A; הסוכנות האמריקאית הפדרלית לסיוע בינלאומי (A.I.D.) ועוד. 

מקור הסמכות  

הבסיס החוקי למערכת הסמכויות והפעולות של השירותים הווטרינריים מעוגן במסגרת חמישה חוקים עיקריים:
א. פקודת מחלות בעלי-חיים.
ב. פקודת הכלבת.
ג. החוק לפיקוח על יצוא של בעלי-חיים ושל תוצרת מן החי.
ד. חוק הרופאים הווטרינרים.
ה. חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים).

כמו כן, לשירותים הווטרינריים הוענקו סמכויות ומונו תפקידים מכח פקודת הרוקחים, חוק רישוי עסקים, החוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי-חיים) וחוק צער בעלי-חיים (ניסויים בבעלי-חיים).

פריסה וארגון  

א. מטה השרותים הווטרינריים, המכון הווטרינרי ויחידות השירות והאמרכלות ממוקמים באתר הקריה החקלאית בבית דגן.

ב. יתר יחידות השרותים הווטרינריים: שש לשכות וטרינריות, שלוש תחנות הסגר לבעלי-חיים, חמש מעבדות למחלות עופות ושבעה מסופי גבול (*).

לוגו שירותים וטרינריים ובריאות המקנה

 

 

דוח אגרות ודמי שירות (אחרון - מעודכן)http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/budget/agrot_dme_sherut/Pages/agrot_dme_sherut_010118.aspxדוח אגרות ודמי שירות (אחרון - מעודכן)
בעקבות תלונה על החזקת כלבים במצב מחפיר, החרימו מפקחי משרד החקלאות כלבים במתחם מכולות ביישוב קדימהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/dogs_mistreated_kadima.aspxבעקבות תלונה על החזקת כלבים במצב מחפיר, החרימו מפקחי משרד החקלאות כלבים במתחם מכולות ביישוב קדימה
מפקחי משרד החקלאות חשפו כחצי טון בשר שהוברח משטחי הרשות הפלשתינאית ויועדו לשיווק לתושבי טירהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Smuggled_meat_tira.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו כחצי טון בשר שהוברח משטחי הרשות הפלשתינאית ויועדו לשיווק לתושבי טירה