השירותים הווטרינריים (שו"ט) נוסדו בשנת 1920 והם מהווים יחידת סמך במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

תחומי פעילות השירותים הווטרינריים  

 • ​​​​מניעת מחלות בעלי-חיים ומחלות המשותפות לבעלי-חיים ולאדם, והדברתן.
 • איבחון מחלות כנ"ל וביצוע מחקרים בהן.
 • פיקוח על יבוא ויצוא של בעלי-חיים ותוצרתם.
 • מחקר ופיתוח בתחום הרפואה הווטרינרית.
 • בדיקת תכשירי חיטוי, הדברה ותרכיבים לבעלי-חיים - רישויים, ופיקוח על השימוש בהם; * רישוי מפעלים לייצור תרכיבים ופיקוח עליהם.
 • רישוי (בשיתוף עם משרד הבריאות) של תרופות וטרינריות.
 • פיקוח והנחייה של הגופים הציבוריים הפועלים בתחום בריאות בעלי-חיים ומוצריהם, כגון המחלקות הווטרינריות ברשויות המקומיות והמועצה לענף הלול.
 • רישוי בתי-מטבחיים ומשחטות ופיקוח עליון על שחיטות בעלי-חיים לשוק המקומי ולייצוא.
 • רישוי מפעלים לעיבוד מוצרים מן החי לייצוא, ופיקוח עליון על פעולותיהם.
 • פיקוח עליון בנושא פסדים מן החי.
 • פיקוח עליון על רישוי עסקים הקשורים בבעלי חיים, מזונם, תכשירים ומוצרים עבורם, וזאת באמצעות הרופאים הווטרינריים הרשותיים.
 • קיום תכנית מעקב ארצית אחר שאריות מסוכנות במזון שמקורו מן החי.
 • מניעת צער בעלי-חיים ודאגה לרווחתם.
 • פיקוח עליון בנושא מחלת הכלבת, לרבות מניעת התפשטותה באמצעות חיות-הבר.
 • פיקוח עליון על רישוי כלבים והטיפול בנשיכות כלבים.
 • רישוי הרופאים הווטרינרים וטיפול בתלונות כנגדם.
 • ייזום וקידום חקיקת מישנה והוראות החקיקה הווטרינרית.
 • ייצוג ישראל בגופים הבינלאומיים הרלוונטים.
 • קיום קשרים דו-צדדיים עם המדינות השונות בתחומי אחריותם.
 • הדרכה והסברה לחוגי המקצוע ולציבור הרחב בנושאים וטרינריים.
 • יישום הסכמי האוטונומיה והשלום בתחום הווטרינרי.
   
  במסגרת ביצוע פעולות אלה, מתקיים קשר הדוק בין השירותים הווטרינריים לבין "החקלאית"; עם ארגוני החקלאים ומועצות הייצור (חלב ולול); ביה"ס "קורט" לרפואה וטרינרית; משרדי ממשלה שונים ובעיקר משרדי הבריאות, הפנים, התמ"ס, האוצר ואיכות הסביבה; מרכז השלטון המקומי; ארגוני התעשיינים בתחום תעשיית המזון מן החי וארגוני צרכנים; הקרן לנזקי טבע; ארגוני צער בעלי חיים; מכון התקנים; הארגונים הבינלאומיים – W.T.O., F.A.O., W.H.O., O.I.E ; האיחוד האירופי; U.S.D.A; הסוכנות האמריקאית הפדרלית לסיוע בינלאומי (A.I.D.) ועוד. 

מקור הסמכות  

הבסיס החוקי למערכת הסמכויות והפעולות של השירותים הווטרינריים מעוגן במסגרת חמישה חוקים עיקריים:
א. פקודת מחלות בעלי-חיים.
ב. פקודת הכלבת.
ג. החוק לפיקוח על יצוא של בעלי-חיים ושל תוצרת מן החי.
ד. חוק הרופאים הווטרינרים.
ה. חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים).

כמו כן, לשירותים הווטרינריים הוענקו סמכויות ומונו תפקידים מכח פקודת הרוקחים, חוק רישוי עסקים, החוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי-חיים) וחוק צער בעלי-חיים (ניסויים בבעלי-חיים).

פריסה וארגון  

א. מטה השרותים הווטרינריים, המכון הווטרינרי ויחידות השירות והאמרכלות ממוקמים באתר הקריה החקלאית בבית דגן.

ב. יתר יחידות השרותים הווטרינריים: שש לשכות וטרינריות, שלוש תחנות הסגר לבעלי-חיים, חמש מעבדות למחלות עופות ושבעה מסופי גבול (*).

לוגו שירותים וטרינריים ובריאות המקנה

 

 

דיווח דחוף ל-O.I.E בנושא פה וטלפיים - 10.9.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/immediate-notification-FMD_10-09-18.aspxדיווח דחוף ל-O.I.E בנושא פה וטלפיים - 10.9.18
חוזר בנושא העשרה של סוסים באורוות סוסים - 19.8.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hozer_susim_19-8-18.aspxחוזר בנושא העשרה של סוסים באורוות סוסים - 19.8.18
מפקחי משרד החקלאות, חשפו למעלה מ- 65,000 ביצים שהוחזקו בתנאים ירודים וללא קירורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tfisat_Beizim_Tzafon.aspxמפקחי משרד החקלאות, חשפו למעלה מ- 65,000 ביצים שהוחזקו בתנאים ירודים וללא קירור