אפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות

 

 

DispForm.aspxhttp://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=32DispForm.aspx

 

 

פירוש המונח אפידמיולוגיה הינו מדע מגמת המחלות. המונח הנכון ביותר לגבי אפידמיולוגיה של מחלות בעלי חיים הינו אפיזואוטיולוגיה אולם מונח זה אינו בשימוש נרחב.

המחלקה מרכזת ועוקבת אחר דיווחי מחלות בבעלי חיים. המחלקה מסכמת התפרצויות ועוקבת אחר מגמת המחלות ומשווה אותן לשנים קודמות. המחלקה מפרסמת את מגמת המחלות בדיווחים תקופתיים לכלל הציבור והרופאים הווטרינריים.

המחלקה מדווחת על מצב תחלואת בעלי חיים בישראל באופן שוטף ובעת התפרצויות מיוחדות ל- O.I.E (שהוא הארגון הבינלאומי למחלות בבעלי חיים), לאיחוד האירופאי ולמדינות רלוונטיות נוספות.

המחלקה לאפידמיולוגיה מתרכזת בעיקר במחלות בעלי חיים מדבקות, בזואונוזות (מחלות המועברות מבעלי חיים לבני אדם) ובאלה שיש להן חשיבות כלכלית גדולה לענף בעלי חיים.

המחלקה מפיקה מפות בעת אירועי תחלואה בבעלי חיים. המפות מסייעות בקבלת החלטות בדבר שליטה במחלות ומניעת התפשטותן.

כמו כן, המפות מקנות כלים להבנת מגמות ההתפשטות של המחלות השונות.

בהתפרצויות חריגות, המחלקה מבצעת תחקירים אפידמיולוגיים (אפיזואוטיולוגיים) מקיפים על מנת להתחקות אחר מקור המחלה ולאן עלולה הייתה להתפשט

אפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט)

 

 

אבעבועות צאן בעדר כבשים במושב נוב ברמת הגולןצאן;מחלות צאן;שירותים וטרינרייםשירותים וטרינריים;שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט);מחלות צאן;מחלות בעלי חיים וזואונוזותhttp://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/ababuot_tzon.aspxאבעבועות צאן בעדר כבשים במושב נוב ברמת הגולן26/12/2017 22:00:00{f4b08ea9-7d63-4f53-85d7-ecab89aecef1}7ab3889e-6bd5-489b-8a07-429922c0e1b1145
דיווח המשך 32 ל-O.I.E ניוקסל - 21.3.17בריאות בעלי חייםאפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/newcastle_19.7.16.aspxדיווח המשך 32 ל-O.I.E ניוקסל - 21.3.1722/03/2017 22:00:00{2b97693b-73af-4d1c-9012-2134b61cd75a}d42162c8-2422-4f00-8812-d36f8319338210
הודעת המשך 1 ל-O.I.E אבעבועות צאן – 5.3.17בריאות בעלי חיים;מידע לחקלאיאפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/ababuot_tzon--23-02-17.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E אבעבועות צאן – 5.3.1708/03/2017 22:00:00{2b97693b-73af-4d1c-9012-2134b61cd75a}d42162c8-2422-4f00-8812-d36f831933822
הודעה דחופה ל-O.I.E אבעבועות צאן – 23.2.17בריאות בעלי חייםאפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט)http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/ababuot_tzon--23-02-170323-6407.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E אבעבועות צאן – 23.2.1725/02/2017 22:00:00{2b97693b-73af-4d1c-9012-2134b61cd75a}d42162c8-2422-4f00-8812-d36f831933828

 

 

 

 

מישל בלאישמישל בלאיש{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466225מישל בלאישמנהל המכון הווטרינרי בפועל03-968168203-9605293michelb@moag.gov.il
דיאקובר רימהדיאקובר רימה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466362דיאקובר רימה03-968160803-9681761rimad@moag.gov.il

 

 

דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה, ינואר-יוני 2017http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2017/Pages/Semi-annual-O-I-E-report--terrestrial-Jan-June-2017.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות יבשה, ינואר-יוני 201725/09/2017 21:00:00
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים, ינואר-יוני 2017http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2017/Pages/jan_june_2017_maim.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E חיות מים, ינואר-יוני 201725/09/2017 21:00:00
דיווח המשך 1 ל- OIE שפעת סוסים – 8.8.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/susim8-8-17-1.aspxדיווח המשך 1 ל- OIE שפעת סוסים – 8.8.1722/08/2017 21:00:00
דיווח המשך 2 ל- OIE שפעת סוסים – 17.8.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/susim8-8-17-2.aspxדיווח המשך 2 ל- OIE שפעת סוסים – 17.8.1722/08/2017 21:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/vet/Yechidot/Machon/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>המכון הווטרינרי על שם קמרון

 

 

 

 

תקנות מחלות בעלי-חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), התשמב-1982http://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/takanot_mahalot_baalei_haim_hasdarat_tnua_1982.aspxתקנות מחלות בעלי-חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל), התשמב-1982