​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם בעברית
שם באנגלית
בעל חיים
אטיולוגיה
אלח דם מדמםHaemorrhagic Septicemiaבקרחיידק
ברוצלוזיס הבקר(Brucellosis (Brucella abortusבקרחיידק
ניוקסלNEWCASTLE DISEASEעופותנגיף
דבר הבקרRinder Pestבקרנגיף
דלקת מדבקת של קרום החזהCBPP - Contagious Bovine Pleuropneumoniaבקרחיידק
זניבן הכיס (בקר)Cysticercus bovisבקרטפיל
זיהום נגיפי של חדקן לבןWhite sturgeon iridoviral diseaseדגיםנגיף
טריכומונוזיסTrichomonosisבקרטפיל
נזלת ממארתSheep Associated Malignant Catarrhal Fever (SA-MCF)בקרנגיף
ספגת המוח בבקרBovine spongiform encephalopathyבקרפריון
קטרת העורLumpy Skin Diseaseבקרנגיף
קמפילובקטריוזיס של מערכת המין בבקרbovine genital campylobacteriosisבקרחיידק
שחפת הבקרBovine Tuberculosisבקרחיידק
חיפושית הדבורים הקטנהSmall hive beetle infestationדבוריםחיפושית
זיהום של סלמונידים על ידי YESINIA RUCKERIYERSINIOSIS - ENTERIC RED MOUTHדגיםחיידק
מחלת האביב הנגיפית בקרפיוניםSPRING VIREMIA OF CARPדגיםנגיף
נמק נגיפי של המוחVIRAL NERVOUS NECROSISדגיםנגיף
שלבקת עונתית של קרפיונאיםKOI HERPESVIRUS KHVדגיםנגיף
דבר חזירים אפריקאיAfrican swine feverחזיריםנגיף
דבר חזירים קלאסיHog Cholera, Classical swine Feverחזיריםנגיף
דלקת מדבקת של הקיבה והמעיTransmissible gastro enteritisחזיריםנגיף
דלקת מוח הנגרמת מווירוס הניפאNipah Virus Encephalitisחזיריםנגיף
דלקת מנוונת של האף בחזירProgressive/Non-progressive Atrophic Rhinitis (PAR/NPAR)חזיריםנגיף
מחלת החזירים השלפוחיתיתSwine Vesicular Disease - SVDחזיריםנגיף
מחלת טשןTeschen disease or Enterovirus Encephalomyelitisחזיריםנגיף
סינדרום הרבייה והנשימה בחזיריםPorcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS)חזיריםנגיף
תולעת התרמילTrichinella spiralisחזירים,בקר,צאן,סוסים,מיני בעלי חיים שוניםטפיל
וירוס האנטהHantaviruses ממשפחת bunyaviridaeמכרסמים וארנבוניםנגיף
טולרמיהFrancisella tularensisמכרסמים וארנבוניםחיידק
אנמיה מדבקת בקלוטי פרסהEquine infectious anemiaסוסיםנגיף
דבר הסוסים האפריקניAfrican horse sicknessסוסיםנגיף
דורינהDourineסוסיםטפיל
דלקת המוח וחוט השדרה בקלוטי פרסהEastern and Western equine encephalomyelitisסוסיםנגיף
דלקת הריאות והאף בסוסיםEquine rhinopneumonitisסוסיםנגיף
דלקת מוח וחוט השדרה הוונצואלינית בסוסיםVenezuelan equine encephalomyelitisסוסיםנגיף
דלקת עורקים נגיפיתEquine viral arteritisסוסיםנגיף
דלקת רחם מדבקת בסוסותContagious equine metritisסוסיםחיידק
נחרתGlandersסוסיםחיידק
סורהSurraסוסיםנגיף
סלמונלה אבורטוס אקוויSalmonellosis abortus equiסוסיםחיידק
שפעת הסוסיםEquine Influenzaסוסיםנגיף
דלקת כבד נגיפית של ברווזיםDUCK  VIRUS  HEPATITISעופותנגיף
דלקת מעיים נגיפית של ברווזיםDUCK VIRAL ENTERITIS DUCK PLAGUEעופותנגיף
דררתAVIAN CHLAMYDIOSIS(PSITTACOSIS, ORNITHOSIS)עופותחיידק
לאוקוסיסAVIAN  LEUKOSISעופותנגיף
מיקופלסמה גליספטיקום - מיקופלסמוזיסMYCOPLASMA GALLISEPTICUM -MYCOPLASMOSISעופותחיידק
סלמונלוסיס (עופות)(SALMONELLOSIS (Avianעופותחיידק
שחפתAVIAN TUBERCULOSISעופותחיידק
שפעת העופות בעלת אלימות גבוהה​AVIAN INFLUENZAעופותנגיף
סלמונלה (פולורום/ גלינרום / אריזונה) בעופותSALMONELLA(PULLORUM\GALLINARUM\ARIZONA)עופותחיידק
אבעבועות כבשים (צאן)Sheep Poxצאןנגיף
אגלקטיא מדבקתContagious agalactiaצאןחיידק
ברוצלוזיסBrucellosisצאןחיידק
דבר צאןPeste des petits ruminants (PPR)צאןנגיף
דלקת מוח ופרקים מדבקת בעיזים(Caprine arthritis encephalitis (CAEצאןנגיף
הפלה אנזואוטית בכבשים / כלמידיהEnzootic abortion of ewesצאןחיידק
מאדי ויסנהMaedi Visna, Ovine progressive pneumoniaצאןנגיף
סקרייפיScrapieצאןפריון
אבולה - קדחת דימומיתEbola hemorragic feverמיני בעלי חיים שוניםנגיף
גחלת, גמרתAnthraxמיני בעלי חיים שוניםחיידק
דלקת המוח היפניתJapanese encephalitisJapanese encephalitisסוסים,חזיריםנגיף
דלקת הלוע השלפוחיתיתVesicular stomatitis (VS)בקר,סוסים,חזיריםנגיף
כחול הלשוןBluetongueצאן,בקר,מיני בעלי חיים שוניםנגיף
כלבתRabiesמיני בעלי חיים שוניםנגיף
מחלת אוז'סקיPseudorabies (Aujesky's Disease)בקר,צאן,חזירים,סוסים,מכרסמים וארנבונים,מיני בעלי חיים שוניםנגיף
מחלת הפה והטלפייםFMD - Foot and Mouth diseaseבקר,צאן,חזירים,מיני בעלי חיים שוניםנגיף
עכברתLeptospirosisמיני בעלי חיים שוניםחיידק
קדחת דימומית קרימיאן קונגוCrimean-Congo hemorrhagic Fever(CCHF)בקר,צאןנגיף
קדחת השקע האפריקאיRift valley Feverבקר,צאן,מיני בעלי חיים שוניםנגיף
קדחת קיוQ  feverמיני בעלי חיים שוניםחיידק
רימת הבורג האמריקאיתThe new world screwworm (Primary screwworm; American screwworm)מיני בעלי חיים שוניםטפיל
רימת הבורג של העולם הישןOld World Screwwormבקר,צאןטפיל
תסמונת לב מימית בבקר וצאןCowdriosis, Heartwaterצאן,בקרחיידק
זניבן הכיס (בחזירים)Cysticercus cellulosa, porcine cysticercosisחזיריםטפיל
קדחת מערב הנילוסWest Nile Feverמיני בעלי חיים שונים,סוסים,עופותנגיף