דבר הבקר

​​שם המחלה בעבריתדבר הבקר
שם המחלה באנגליתRinder Pest
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה אך מהווה סכנה ממשית לחקלאות הישראלית
אטיולוגיה (הגורם)נגיף ממשפחת פרהמיקסווירידה
תפוצה בעולםכמעט בוערה מהעולם עם כיסים בודדים ומצומצמים בבנגלהדש ואפריקה
תפוצה בישראלאינה קיימת בישראל
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלנדיר
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםאין
סוגי בעלי חיים נפגעיםבקר, בפאלו
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קליניים
סימנים קליניים בבעלי חייםחום גבוה, שילשול חריף ודמי, ,חוסר אכילה, רזון בולט
מקור ההדבקהבעלי חיים חולים, הפרשות, העברה על ידי ציוד ואדם
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםמגע
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלה , אימונוהיסטוכימיה, PCR AGID  
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, בפירברייט אנגליה
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה
3. עריכת מבחנים אבחוניים באופן סיסטמתי בכל רחבי הארץ 
4. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה 
5. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
6. השמדת העדר שנמצאה בו המחלה
7. איסור חיסון
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותההמחלה איננה מופיעה יותר מ-25 שנה לא בישראל ולא במזרח הקרוב
הערותבפעילות אינטנסיבית של ה- FAO ו- OIE עקרונית המחלה בוערה מהעולם. בזמן הקרוב ישראל תיכנס לתכנית ניטור ארצית לקראת הכרזה על עצם היותה נקיה מהמחלה.