טריכומונוזיס

​שם המחלה בעבריתטריכומונוזיס
שם המחלה באנגליתTrichomonosis
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה אך מהווה סכנה ממשית לחקלאות הישראלית
אטיולוגיה (הגורם)Tritrichomonas foetus
תפוצה בעולםארה"ב, מרכז אמריקה, דרום אמריקה, פקיסטן, ניוזילנד
תפוצה בישראלהמחלה מוגרה בשנות ה-50
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלשנת 1959
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםאין
סוגי בעלי חיים נפגעיםבקר. יתכן גם בסוסים, מעלי גירה אחרים וחזירים
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםבשוורים הסימנים יכולים להיות תת-קליניים
סימנים קליניים בבעלי חייםהפלות, מחזור שלoestrus  לא סדיר,Pyometra
מקור ההדבקהטבעי - ונרלי, Al או בבדיקת הריון של פרות
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםונרלית
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהתרבית של נוזל שטיפה של (preputia (bulls, שטיפות vagina של פרות
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן, קיימת במכון מעבדת אבחון
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. בדיקות של בקר יבוא
2. השמדה חלקית (למשל רק בעלי חיים המראים סימנים)

 

 

חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
تقدم وزارة الزراعة بيانات، نصائح مشورة وتعزز قوات تطبيق القانون وتؤكد على أهمية شراء اللحوم من المحلات التجارية ومحلات الجزارالمنظمة والتي تمتلك رخصة تجارية http://www.moag.gov.il/ar/وحدات الوزارة/dovrut/pirsumim/Publications_2018/Pages/Meat_Tips.aspxتقدم وزارة الزراعة بيانات، نصائح مشورة وتعزز قوات تطبيق القانون وتؤكد على أهمية شراء اللحوم من المحلات التجارية ومحلات الجزارالمنظمة والتي تمتلك رخصة تجارية
אין להגיש לכלבים טבליות "הייבריד" של חברת "קאמון"http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/public_alert.aspxאין להגיש לכלבים טבליות "הייבריד" של חברת "קאמון"