אלח דם מדמם

​​שם המחלה בעבריתאלח דם מדמם
שם המחלה באנגליתHaemorrhagic Septicemia
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)Pasteurella multocida types B, E
תפוצה בעולםטיפוס B בדרום מזרח אסיה, טיפוס Eבאפריקה
תפוצה בישראלאין
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלמעולם לא הופיעה.
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםבעיקר בקר.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםמעלי גרה.
סימנים קליניים בבעלי חייםדלקת ריאות, זיהום מערכתי.
מקור ההדבקהחיות אחרות.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםישיר
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהתרביות, סרולוגיה.
אפשרות אבחון במכון הווטרינרילא
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה.
הערותהיות ומחלה זו אנדמית לאזורים הגיאוגרפיים שפורטו לעיל מהם אין ייבוא מעלי גרה והיות וההעברה היא ע"י חיות נשאיות, הסיכון כי מחלה זו תוכנס לישראל הוא נמוך.

​​