נזלת ממארת

​שם המחלה בעבריתנזלת ממארת
שם המחלה באנגליתSheep Associated Malignant Catarrhal Fever (SA-MCF)
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)Gammaherpes virus Ovine Herpes Virus -2
תפוצה בעולםכל עולמית.
תפוצה בישראלכל הארץ.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלנדיר
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםבקר, איילים, תאו, עזים.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםכבשים.
סימנים קליניים בבעלי חייםהפרשות מהאף, סימנים נוירולוגיים, עין כחולה.
מקור ההדבקההפרשות אף מכבשים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםהפרשות אף מכבשים.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהHemi nested PCR
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, בקנדה.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץפיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהיש להפריד בין בקר לצאן.

 

 

משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Water_reduction.aspxמשרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים
עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
טיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Work_in_agriculture.aspxטיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור