מפות ספגת המוח בבקר

 

 

מפה מקור הישובים שהבקר נבדק BSE בשנת 1999https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_bakar/safeget_moah/mapot/Pages/מפה מקור הישובים שהבקר נבדק BSE בשנת 1999.aspxמפה מקור הישובים שהבקר נבדק BSE בשנת 1999