זניבן הכיס (בקר)

שם המחלה בעבריתזניבן הכיס (בקר)
שם המחלה באנגליתCysticercus bovis
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת
אטיולוגיה (הגורם)תולעת סרט Taenia Saginata
תפוצה בעולםעולמית
תפוצה בישראלמועטה בבקר מקומי  0.22-0.1%
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלשנת 2008
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלעיתים כאב בטן, רזון.
סוגי בעלי חיים נפגעיםבקר
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםבקר
סימנים קליניים בבעלי חייםאין
מקור ההדבקהביצי טניה סגינטה שהופרשו על ידי אדם.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםאין. בקר יכול להידבק רק מביצים שהופרשו על ידי אדם.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאכילת בשר המכיל C. bovis.
שיטות אבחון המחלהבדיקת שרירים לנוכחות ציסטות, בדיקה מיקרוסקופית והיסטולוגיה.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץפיקוח כללי – השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בבתי מטבחיים.​

 

 

משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Water_reduction.aspxמשרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים
עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
טיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Work_in_agriculture.aspxטיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור