דלקת מוח הנגרמת מווירוס הניפא

שם המחלה בעבריתדלקת מוח הנגרמת מווירוס הניפא
שם המחלה באנגליתNipah Virus Encephalitis
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת
אטיולוגיה (הגורם)Nipah virus ממשפחת Paramyxoviridae 
תפוצה בעולםמלזיה וסינגפור
תפוצה בישראלאין
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה
מחלה רשומה בישראללא
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםמופיעה. תקופת דגירה 4-18 יום. במקרים רבים סימנים קלים הדומים לשפעת. המחלה עלולה להתקדם לדלקת מוח. 50% מהמקרים הכוללים סימנים קליניים מסתיימים בתמותה. 
סוגי בעלי חיים נפגעיםחזירים.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםעטלפי פירות הגדולים בעולם (שועלים מעופפים) מהסוג Pteropus. העטלפים אינם מציגים סימנים קליניים.
סימנים קליניים בבעלי חייםחזירים נגועים מפתחים דלקת מח וטמפרטורת גוף גבוהה, שיעול וקשיים בנשימה.
מקור ההדבקהכנראה מעטלפי הפירות המהווים מאגר לווירוס.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםנוזלי גוף כגון רוק וקרבת עטלפים לדיר החזירים גרמה להידבקות חזירים מעטלפי פירות. 
הצפיפות בדיר החזירים גרמה להעברה של הווירוס בדרך האירוסול ובהפרשות הגוף לחזירים אחרים. חתולים וכלבים שהיו במגע הדוק עם חזירים נגועים נדבקו.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםעובדי החזיריות שהיו במגע הדוק עם בעלי החיים נדבקו. הפרשות ורוק של חזירים היו מקור ההדבקה העיקרי.
שיטות אבחון המחלהעובדי החזיריות שהיו במגע הדוק עם בעלי החיים נדבקו. הפרשות ורוק של חזירים היו מקור ההדבקה העיקרי ELISA) RT-PCR).
אפשרות אבחון במכון הווטרינרילא
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, CDC.​

 

 

עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
משרד החקלאות מזהיר את הציבור: אסור לצרוך ביצי שליו שעליהן התווית "שליו הזהב יוסף אזולאי, מיוצר ברמות מאיר"http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/salmonela_slav.aspxמשרד החקלאות מזהיר את הציבור: אסור לצרוך ביצי שליו שעליהן התווית "שליו הזהב יוסף אזולאי, מיוצר ברמות מאיר"
משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Water_reduction.aspxמשרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים