פרסומים

​​​

 

 

דווח המשך דבר חזירים 14/7/2009https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_hazirim/dever_hazirim_klasi/pirsumim/Pages/report_14-07-09.aspxדווח המשך דבר חזירים 14/7/2009דווח המשך דבר חזירים 14
הודעה דחופה OIE - דבר חזירים קלאסיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_hazirim/dever_hazirim_klasi/pirsumim/Pages/dever_hazirim_klasi.aspxהודעה דחופה OIE - דבר חזירים קלאסי