מחלת החזירים השלפוחיתית

שם המחלה בעבריתמחלת החזירים השלפוחיתית
שם המחלה באנגליתSwine Vesicular Disease - SVD
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חיים

- המחלה אינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.

- המחלה מהווה סכנה לענף גידול החזירים בלבד.

אטיולוגיה (הגורם)entero virus ממשפחת ה- picorna.
תפוצה בעולםאיטליה, הונג קונג, אנגליה, סקוטלנד, יפן, אוסטריה, בלגיה, הולנד, גרמניה, פולין, שוויץ, יוון, ספרד.
תפוצה בישראללא הופיעה עד עתה בישראל.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה.
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםחזירים בלבד.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםאין
סימנים קליניים בבעלי חייםדומה למחלת הפה והטלפיים: חום, שלפוחיות בפה, על האף מעל ובין הטלפיים, צליעות, רעידות, תנועות רגליים בלתי רצוניות - כתוצאה מאנצפליטיס.
מקור ההדבקהחזירים חולים והפרשותיהם.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםחזירים חולים, הזנה עם מזון המכיל פסולת נגועה או הפרשות נגועות. הובלה ברכב מזוהם. מגע עם חזירים או הפרשותיהם הנגועים בצורה תת קלינית של המחלה.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםמאוד מקרי.
שיטות אבחון המחלהכמו פה וטלפיים באותן שיטות עם ראגנטים ייחודיים ל- SVD סרולוגיה מסובכת עקב תגובות צולבות עם נגיפי ENTERO אחרים מחזיר.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, בפירברייט, איטליה.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהאם תופיעה ינקטו אמצעים לפי הנחיות ה O.I.E וה- EU​

 

 

הודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2019 והארכת המועד להגשת חוברת איסוף הנתונים באמצעות GIS http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/hakzaa_2019.aspxהודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2019 והארכת המועד להגשת חוברת איסוף הנתונים באמצעות GIS
מפקחי משרד החקלאות עצרו רכב מסחרי אשר הוביל 300 ק"ג דגים טריים מהים התיכון ללא קירור וללא תיעודhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/fresh_fish.aspxמפקחי משרד החקלאות עצרו רכב מסחרי אשר הוביל 300 ק"ג דגים טריים מהים התיכון ללא קירור וללא תיעוד
בעלים של גמל שבר את שתי רגליו במזיד, כדי למנוע את פינויו משטח אשhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Broken_legs_camel.aspxבעלים של גמל שבר את שתי רגליו במזיד, כדי למנוע את פינויו משטח אש