מחלת החזירים השלפוחיתית

שם המחלה בעבריתמחלת החזירים השלפוחיתית
שם המחלה באנגליתSwine Vesicular Disease - SVD
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חיים

- המחלה אינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.

- המחלה מהווה סכנה לענף גידול החזירים בלבד.

אטיולוגיה (הגורם)entero virus ממשפחת ה- picorna.
תפוצה בעולםאיטליה, הונג קונג, אנגליה, סקוטלנד, יפן, אוסטריה, בלגיה, הולנד, גרמניה, פולין, שוויץ, יוון, ספרד.
תפוצה בישראללא הופיעה עד עתה בישראל.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה.
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםחזירים בלבד.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםאין
סימנים קליניים בבעלי חייםדומה למחלת הפה והטלפיים: חום, שלפוחיות בפה, על האף מעל ובין הטלפיים, צליעות, רעידות, תנועות רגליים בלתי רצוניות - כתוצאה מאנצפליטיס.
מקור ההדבקהחזירים חולים והפרשותיהם.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםחזירים חולים, הזנה עם מזון המכיל פסולת נגועה או הפרשות נגועות. הובלה ברכב מזוהם. מגע עם חזירים או הפרשותיהם הנגועים בצורה תת קלינית של המחלה.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםמאוד מקרי.
שיטות אבחון המחלהכמו פה וטלפיים באותן שיטות עם ראגנטים ייחודיים ל- SVD סרולוגיה מסובכת עקב תגובות צולבות עם נגיפי ENTERO אחרים מחזיר.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, בפירברייט, איטליה.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהאם תופיעה ינקטו אמצעים לפי הנחיות ה O.I.E וה- EU​

 

 

סיפורי עצים - 70 שנהhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים - 70 שנהלקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016) - דרישות דיווח על נתוני שנת 2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/hanchayot_2018.aspxהנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016) - דרישות דיווח על נתוני שנת 2017
מפקחי משרד החקלאות ועיריית עכו החרימו 3 כלבים מדירה בעכו, אשר הוחזקו בתנאים לא ראויים, ובניגוד לחוק צער בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/3_dogs_taken_from_house_in_akko.aspxמפקחי משרד החקלאות ועיריית עכו החרימו 3 כלבים מדירה בעכו, אשר הוחזקו בתנאים לא ראויים, ובניגוד לחוק צער בעלי חיים