פרסומים

 

 

דיווח המשך 1 - סופי - גמרת מגידוhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/Anthrax/pirsumim/Pages/follow up report 1 final ANTHRAX megido.aspxדיווח המשך 1 - סופי - גמרת מגידודיווח המשך 1
דיווח גמרת מגידו - 26/8/2009https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/Anthrax/pirsumim/Pages/gameret_megido_09.aspxדיווח גמרת מגידו - 26/8/2009דיווח גמרת מגידו - 26/8/2009