שם המחלה בעבריתכחול הלשון
שם המחלה באנגליתBluetongue
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה אך מהווה סכנה ממשית לחקלאות הישראלית
אטיולוגיה (הגורם)נגיף, ריאו וירוס, גנוס אורבי וירוס, 24 סרוטיפים
תפוצה בעולםקשת רחבה של מדינות באזורים בהם מצוי הווקטור המעביר היבחוש (קוליקואידס), אפריקה , אמריקה, אוסטרליה, דרום מזרח אסיה המזרח התיכון ואירופה
תפוצה בישראלדי נדיר בשנים האחרונות אך בעל פוטנציאל התפרצות בכל הארץ
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלשנת 2006
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםכבשים - רגישות (תלוי בגזע), בקר, עיזים, גמלים, מעלי גירה מהבר
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםבקר בעיקר
סימנים קליניים בבעלי חייםחום גבוה (42), דיכאון, לקויות אולצרטיויות ונקרוזה של המוקוזה בפה, לשון נפוחה וציאנוטית/כחולה. כאבי שרירים, קורוניטיס וצליעות כתוצאה מכך, הפלות, סיבוכים עם דלקת ריאות. רזון בולט, מוות תוך 8-10 ימים או החלמה איטית עם איבוד שיער. בבקר במרבית המקרים - מחלה ללא סימנים קליניים.
מקור ההדבקהיבחושים נגועים, דם, זירמה
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםוקטור ביולוגי - יבחושים
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין או לא ידוע
שיטות אבחון המחלהבידוד הנגיף בביצים מעוברות בהזרקה תוך ורידית והעברה לתרביות תאי ורו, PCR, סרולוגיה לנוגדנים - אליזה SN בעיקר לסרוטייפ
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, בפירברייט אנגליה.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. עריכת מבחנים אבחוניים באופן סיסטמתי בכל רחבי הארץ 
3. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
4. חיסון בעת אירוע
5. בקרה על פרוקי רגלים כגון ריסוסים, שחרור פרוקי רגלים מעוקרים וכו'
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהדרישות לגבי יבוא ואיסור יבוא מארצות אירופה נגועות​

 

 

כחול הלשון - מידע מורחבhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/Bluetongue/Pages/khol_lashon_meda_murhav.aspxכחול הלשון - מידע מורחב