מפות כחול הלשון

 

 

מפת כחול הלשון תגובת בבקר מול בידודים בכבשיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/Bluetongue/mapa_khol_lashon/Pages/מפת כחול הלשון תגובת בבקר מול בידודים בכבשים.aspxמפת כחול הלשון תגובת בבקר מול בידודים בכבשים
מפה מצטבר אירועי כחול הלשון לפי נפות בשנים 81-95https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/Bluetongue/mapa_khol_lashon/Pages/מפה מצטבר אירועי כחול הלשון לפי נפות בשנים 81-95.aspxמפה מצטבר אירועי כחול הלשון לפי נפות בשנים 81-95
מפת אירועי כחול הלשון בכבשים ותגובות סרולוגיות בבקר בשנים 1993-2001https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/Bluetongue/mapa_khol_lashon/Pages/מפת אירועי כחול הלשון בכבשים ותגובות סרולוגיות בבקר בשנים 1993-2001.aspxמפת אירועי כחול הלשון בכבשים ותגובות סרולוגיות בבקר בשנים 1993-2001
מפת כחול לשון בישראל 1998-2001https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/Bluetongue/mapa_khol_lashon/Pages/מפת כחול לשון בישראל 1998-2001.aspxמפת כחול לשון בישראל 1998-2001