פרסומים

 

 

כחול הלשון זן 24 הודעת המשך 2 לאו איי איhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/Bluetongue/pirsumim/Pages/followup report 2 BT24.aspxכחול הלשון זן 24 הודעת המשך 2 לאו איי איכחול הלשון זן 24 הודעת המשך 2 לאו איי אי
דיווח כחול הלשון ל-OIE - סרוטיפיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/Bluetongue/pirsumim/Pages/khol_lashon_serotipim.aspxדיווח כחול הלשון ל-OIE - סרוטיפים
דיווח כחול הלשון ל-OIEhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/Bluetongue/pirsumim/Pages/khol_lashon_OIE.aspxדיווח כחול הלשון ל-OIEדיווח כחול הלשון ל-OIE