מפות קדחת מערב הנילוס

 

 

התפרצות קדחת מערב הנילוס בסוסים ספטמבר 2007https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/West Nile Fever/mapa_kadahat_maarav_nilus/Pages/התפרצות קדחת מערב הנילוס בסוסים ספטמבר 2007.aspxהתפרצות קדחת מערב הנילוס בסוסים ספטמבר 2007
מפת ניטור קדחת מערב הנילוס 2002https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/West Nile Fever/mapa_kadahat_maarav_nilus/Pages/מפת ניטור קדחת מערב הנילוס 2002.aspxמפת ניטור קדחת מערב הנילוס 2002