פרסומים

 

 

דיווח חרום פה וטלפיים זן איי 13/7/2009http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/pe_tlafaim/pirsumim/Pages/report_13_07_09.aspxדיווח חרום פה וטלפיים זן איי 13/7/2009דיווח חרום פה וטלפיים זן איי 13
דיווח המשך 3 פה וטלפיים - 17/3/2009http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/pe_tlafaim/pirsumim/Pages/pe_tlafaim_17-3-09.aspxדיווח המשך 3 פה וטלפיים - 17/3/2009דיווח המשך 3 פה וטלפיים
דיווח המשך 3 פה וטלפיים - 4/3/2009http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/pe_tlafaim/pirsumim/Pages/pe_tlafaim_4-3-09.aspxדיווח המשך 3 פה וטלפיים - 4/3/2009דיווח המשך 3 פה וטלפיים
דיווח המשך 3 פה וטלפיים - 15/2/2009http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/pe_tlafaim/pirsumim/Pages/דיווח המשך 3 פה וטלפיים.aspxדיווח המשך 3 פה וטלפיים - 15/2/2009דיווח המשך 3 פה וטלפיים
דיווח חרום פה וטלפייםhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/pe_tlafaim/pirsumim/Pages/pe_tlafaim.aspxדיווח חרום פה וטלפייםדיווח חרום פה וטלפיים
דיווח המשך 7 פה וטלפיים ל-OIEhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_minim_shonim/pe_tlafaim/pirsumim/Pages/pe_tlafaim_oie.aspxדיווח המשך 7 פה וטלפיים ל-OIEדיווח המשך 7 פה וטלפיים ל-OIE