רימת הבורג של העולם הישן

שם המחלה בעבריתרימת הבורג של העולם הישן
שם המחלה באנגליתOld World Screwworm
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת
אטיולוגיה (הגורם) Chrysomya bezziana (Calliphoridae)
תפוצה בעולםדרום מזרח אסיה, גינאה החדשה, עירק, אפריקה
תפוצה בישראלאין
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלמעולם לא הופיעה
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםרימות בפצעים
סוגי בעלי חיים נפגעיםבעלי דם חם רבים, בעיקר צאן ובקר.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםאין
סימנים קליניים בבעלי חייםפצעים עם רימות, פצעים מפרישים, יכול לגרום מוות.
מקור ההדבקהזבובים בוגרים מעופפים, נדידת בעלי חיים ו/או אדם נגועים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםזבובים מעופפים.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםזבובים מעופפים.
שיטות אבחון המחלהאנטומולוג - סיסטמטיקאי לאבחון Diptera.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול -קרנטינה
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
3. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
4. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו' - במידה ויחדור
5. חלוקת הארץ לאזורים נגועים ולא נגועים
6. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה:
חומרי הדברה – מריחה, טבילה, ריסוס, הזרקה, 
במידת האפשר- הפסקת טיפולים 'פוצעים'.
7. בקרה על פרוקי רגלים כגון ריסוסים, שחרור פרוקי רגלים מעוקרים וכו'
הערות נוספות(Traumatic type myasis (obligatory

 

 

אין להגיש לכלבים טבליות "הייבריד" של חברת "קאמון"http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/public_alert.aspxאין להגיש לכלבים טבליות "הייבריד" של חברת "קאמון"
משרד החקלאות יתמוך בהתארגנות חקלאים ליצוא בהיקף של 10 מיליון ₪http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/10_million_-support_export.aspxמשרד החקלאות יתמוך בהתארגנות חקלאים ליצוא בהיקף של 10 מיליון ₪
יום פתוח בנושא דבורת הדבשhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/yom_patuach_dvorim_2018.aspxיום פתוח בנושא דבורת הדבש