תולעת התרמיל

שם המחלה בעבריתתולעת התרמיל
שם המחלה באנגליתEchinococcosis\Hydatid disease
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת
אטיולוגיה (הגורם)הלרווה או השלב הבוגר של תולעת הסרט Echinococcus granulosus
תפוצה בעולםנפוץ ברוב ארצות תבל
תפוצה בישראלנפוץ בצפון הארץ באזור הגליל, ירכה, שפרעם, דרום הארץ ביחוד בנגב, באזור ערד והכפרים הבדואים סביב באר-שבע
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםהמחלה פוגעת בבני אדם. ההדבקה היא דרך ביצי התולעת. התולעת יוצרת ציסטות באזורים שונים בגוף האדם אולם איבר המטרה הינו במרבית המקרים הכבד
סוגי בעלי חיים נפגעיםצאן ,בקר, עיזים וסוסים נפגעים מהציסטות. נמצאו הפרעות בתפקוד הכבד. בכלבים הנגועים במאות תולעים בוגרות אובחן ריור רב
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםמאכסנים סופיים (מאכסנים את התולעת הבוגרת) ממשפחת הכלבים: כלבים, שועלים, תנים. גם צבועים.
בעלי חיים המהווים מאכסני ביניים, (שלב הציסטה): בקר, צאן, עזים, סוסים, גמלים, חמורים
סימנים קליניים בבעלי חייםבעלי החיים הנגועים אינם מראים סימנים קליניים למעט בהדבקה מסיבית (ריור בכלבים)
מקור ההדבקהמן התולעת הבוגרת הנמצאת במעי הדק של פרטים ממשפחת הכלביים ניתק פרק בשל מלא ביצים מדי שלושה שבועות, אשר מופרש עם הצואה לסביבה. הפרק מתפרק והביצים העמידות מתפזרות לכל עבר
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםמאכסני הביניים: צאן, בקר, עזים, סוסים, גמלים, חזירים וצבאים נדבקים כאשר הם בולעים ביצים הנמצאות על הצמחים, עשבים וכדומה.
הכלביים (כלב, שועל, תן וכדומה), נדבקים כאשר הם אוכלים אברים פנימיים (ביחוד כבד וריאות) של מאכסני הביניים. איברים אלה מכילים ציסטות מלאות נוזל הידטי, ופרוטוסקלקסים נאכלים על ידם.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםבני אדם נדבקים באופן אקראי כאשר הם בולעים ביצים. הביצים יכולות להגיע לפיהם באמצעות אבק, ירקות נגועים, טיפול ונגיעה בכלב שעל פרוותו נמצאות ביצים
שיטות אבחון המחלה

בבעלי חיים הנשחטים בבתי המטבחים אפשר למצוא את הציסטות באברים הפנימיים.

בכלבים ובמאכסנים סופיים, אפשר לבדוק את הצואה לנוכחות התולעת הבוגרת. התולעת מופרשת עם הצואה במתן ארקולין לכלב. פותחה שיטת למציאת אנטיגנים בצואת הכלביים הנקראת coproantigens by Elisa

אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, ברוב ארצות תבל.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
3. עריכת מבחנים אבחוניים באופן סיסטמתי בכל רחבי הארץ 
4. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
5. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהפיקוח על כלבים משוטטים, תילוע של כלבים מניעת שחיטה של כבשים ובקר מחוץ לכתלי בתי המטבחים וזריקת האברים הפנימיים הנגועים לכלבים. הסברה לאוכלוסיה בסיכון וחיסון הצאן בתרכיב הרקומביננטי EG95
הערותקיים חיסון רקומביננטי לכבשים שפותח בניו-זילנד והובא לארץ. החיסון נבדק על ידי השירותים הווטרינריים ואושר לשימוש.​