פרסומים

 

 

דיווח שפעת עופות באמו בעין גדי - 9/5/2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_ofot/AVIAN INFLUENZA/pirsumim/Pages/shapaat_ofot_en_gedi_10.aspxדיווח שפעת עופות באמו בעין גדי - 9/5/2010דיווח שפעת עופות באמו בעין גדי - 9/5/2010
הודעה מיידית ל- OIE שפעת העופות בעין גדי - 6/5/2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_ofot/AVIAN INFLUENZA/pirsumim/Pages/shapat_ofot_en_gedi_6-5-10.aspxהודעה מיידית ל- OIE שפעת העופות בעין גדי - 6/5/2010הודעה מיידית ל- OIE שפעת העופות בעין גדי
דיווח שפעת העופות ל-OIEhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_ofot/AVIAN INFLUENZA/pirsumim/Pages/shapaat_ofot_oie.aspxדיווח שפעת העופות ל-OIEדיווח שפעת עופות ל-OIE