מפות ניוקסל

 

 

מפת ניוקסל - 12/2010-31/3/2011https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_ofot/NEWCASTLE DISEASE/mapa_newcasel/Pages/mapa_newcasel 2010-2011.aspxמפת ניוקסל - 12/2010-31/3/2011
מפת אירועי ניוקסל - 2010-2011https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_ofot/NEWCASTLE DISEASE/mapa_newcasel/Pages/newcasel 2010-2011.aspxמפת אירועי ניוקסל - 2010-2011
מפת ניוקסל 2002https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_ofot/NEWCASTLE DISEASE/mapa_newcasel/Pages/mapa_newcasel_02.aspxמפת ניוקסל 2002