דררת

שם המחלה בעבריתדררת
שם המחלה באנגליתAVIAN CHLAMYDIOSIS(PSITTACOSIS, ORNITHOSIS)
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת.
אטיולוגיה (הגורם)CHLAMYDIA  PSITTACI   
תפוצה בעולםרחבה.
תפוצה בישראלבעופות משק נדירה.  בציפורים לעיתים.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת (במיוחד בתוכים)
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםכן, דלקות ריאות.
סוגי בעלי חיים נפגעיםעופות משק (נדיר) ויותר מ - 400 סוגים של בעלי כנף (ציפורי בר).
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםיונים, תוכונים.
סימנים קליניים בבעלי חיים

הודים: ניוון, דלקות עיניים, מחלת נשימה.

תרנגולות: יחסית עמידות, דלקת עיניים קלה, מחלת נשימה קלה.
יונים: מחלת נשימה, שלשולים.

מקור ההדבקהמעופות ללא סימנים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםדרך מערכת הנשימה. מעופות או מחומר נגוע.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםמגע עם בעלי כנף וציוד נגועים (טיפול בפגרים, משחטות, מגע עם ציפור נוי נגועה).
שיטות אבחון המחלהצביעה, אנטיגנים, סרולוגיה.
אפשרות אבחון במעבדות שדהלא
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול -דרישות בתעודות בריאות ליבוא.
2. השמדה חלקית (למשל רק בעלי חיים המראים סימנים).
3. איסור חיסון.
4. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהדרישות בתעודות בריאות ליבוא​

 

 

משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Water_reduction.aspxמשרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים
עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
טיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Work_in_agriculture.aspxטיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור