שחפת

שם המחלה בעבריתשחפת
שם המחלה באנגליתAVIAN TUBERCULOSIS
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת.
אטיולוגיה (הגורם)MYCOBACTERIUM  AVIAN    
תפוצה בעולםרחבה.
תפוצה בישראלבעשור האחרון לא אובחנה.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללפני כעשור.
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEלא
מופע בבני אדםכן
סוגי בעלי חיים נפגעיםנדיר מאוד בעופות משק לעיתים בעופות חצר, גני חיות.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםציפורים, עופות חצר.
סימנים קליניים בבעלי חייםלא יחודיים: עייפות, דכאון, בהמשך ירידה במשקל, ניוון שריר החזה.
מקור ההדבקהפצעים במעיים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםלשלשת, סביבה מזוהמת (רפד, אדמה)ציוד נגוע.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםנדיר מבעלי כנף לבני אדם.
שיטות אבחון המחלהסימנים בנתיחה לאחר המוות, היסטולוגיה, בקטריולוגיה.
אפשרות אבחון במעבדות שדהלא
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. השמדה חלקית (למשל רק בעלי חיים המראים סימנים)
4. איסור חיסון 
5. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהדרישות בתעודות בריאות ליבוא.​

 

 

משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Water_reduction.aspxמשרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים
עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
טיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Work_in_agriculture.aspxטיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור