דלקת מוח וחוט השדרה הוונצואלינית בסוסים

שם המחלה בעבריתדלקת מוח וחוט השדרה הוונצואלינית בסוסים
שם המחלה באנגליתVenezuelan equine encephalomyelitis
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)Alfa virus, family Togaviridae
תפוצה בעולםוונצואלה, קולומביה, מקסיקו ודרום ארה"ב
תפוצה בישראלאין
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםכן
סוגי בעלי חיים נפגעיםאנשים וסוסים
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםמכרסמים, עטלפים, יונקי בר טרופיים שונים, ציפורים.
סימנים קליניים בבעלי חייםמחלה עיצבית, חום.
מקור ההדבקהחרקים מוצצי דם.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםחרקים מוצצי דם, מעגל חיים 
- עוף/מכרסם 
- יתוש 
- אדם/סוס
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםיתושים מוצצי דם. קיימת אפשרות העברה מאדם לאדם.
שיטות אבחון המחלהבידוד נגיף, CFT, אימונופלורוסנציה, HI ו-PCR
אפשרות אבחון במכון הווטרינרילא
אפשרות אבחון בחו"לכן, אנגליה.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. בקרה על פרוקי רגלים כגון ריסוסים, שחרור פרוקי רגלים מעוקרים וכו'.
הערותיכול להוות גורם בטרור ביולוגי.​

 

 

הודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2019 והארכת המועד להגשת חוברת איסוף הנתונים באמצעות GIS http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/hakzaa_2019.aspxהודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2019 והארכת המועד להגשת חוברת איסוף הנתונים באמצעות GIS
מפקחי משרד החקלאות עצרו רכב מסחרי אשר הוביל 300 ק"ג דגים טריים מהים התיכון ללא קירור וללא תיעודhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/fresh_fish.aspxמפקחי משרד החקלאות עצרו רכב מסחרי אשר הוביל 300 ק"ג דגים טריים מהים התיכון ללא קירור וללא תיעוד
בעלים של גמל שבר את שתי רגליו במזיד, כדי למנוע את פינויו משטח אשhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Broken_legs_camel.aspxבעלים של גמל שבר את שתי רגליו במזיד, כדי למנוע את פינויו משטח אש