דורינה

שם המחלה בעבריתדורינה
שם המחלה באנגליתDourine
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)Trypanosoma equiperdum
תפוצה בעולםמזרח התיכון, אפריקה, דרום אמריקה.
תפוצה בישראללא היתה מאז 1952.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלשנת 1952.
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםסוסיים.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קליניים-
סימנים קליניים בבעלי חייםהפרשות מוגלתיות מהיורטרה בזכר ומהווגינה בנקבה. הפרשת המוגלה מלווה בנפיחות בצקתית של אברי המין החיצוניים, תמותה ללא טיפול רפואי יכולה להגיע עד 50-70%.
מקור ההדבקהסוס נגוע.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםהזדווגות.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין.
שיטות אבחון המחלהסימנים קליניים של המחלה ובדיקה סרולוגית בשיטת CF.
אפשרות אבחון במכון הווטרינרילא
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, באנגליה.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. פיקוח ממוקד - ביצוע פיקוח ובדיקות באוכלוסיה מוגדרת (למשל פרים בלבד)
4. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהמניעה של הרבעות ללא בדיקת זכרים/נקבות בזמן התפרצות.​

 

 

משרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Water_reduction.aspxמשרד החקלאות פנה שוב לשר האוצר ולפקידי האוצר בדרישה לפצות באופן מידי את החקלאים ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים
עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspxעדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019
טיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Work_in_agriculture.aspxטיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור