סלמונלה אבורטוס אקווי

​שם המחלה בעבריתסלמונלה אבורטוס אקווי
שם המחלה באנגליתSalmonellosis abortus equi
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)Salmonellosis abortus equi
תפוצה בעולםמעט מדינות באמריקה, אסיה, אירופה ואפריקה.
תפוצה בישראלאין
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה.
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEלא
מופע בבני אדםאין
סוגי בעלי חיים נפגעיםסוסים וחמורים.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםסוסים וחמורים.
סימנים קליניים בבעלי חייםהפלות, דלקת רחם, ספטיסמיה פרי-נטלית, דלקת אשכים, דלקת פרקים.
מקור ההדבקההפרשות רחם, זירמה.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםאוראלי, מיני (זירמה).
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהבידוד, PCR.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לרוב המעבדות האיזוריות.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. פיקוח ממוקד - ביצוע פיקוח ובדיקות באוכלוסיה מוגדרת (למשל פרים בלבד)
4. חיסון בעת אירוע
5. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה.

 

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsot_pesah_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 - WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/zeytey_maachal_latasiya.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 - WTO
כחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות שיחסכו לחקלאים כ-12 מיליון ₪ מדי שנה ותגדלנה את הפריון של ענף החקלאות http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/improving_regulation.aspxכחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות שיחסכו לחקלאים כ-12 מיליון ₪ מדי שנה ותגדלנה את הפריון של ענף החקלאות