סורה

שם המחלה בעבריתסורה
שם המחלה באנגליתSurra
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)Trypanosoma evansi
תפוצה בעולםAsia, Africa, Central & South America
תפוצה בישראלמקרים בודדים.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראל2008
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםבקר, גמוסים, גמלים וסוסים.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםהמחלה יכולה להיות ללא סימנים קליניים ברורים. חייבים בדיקות מעבדה.
סימנים קליניים בבעלי חייםאנמיה, רזון, חום (גבוה/נמוך), בצקות, שטפי דם ב-serous membranes
מקור ההדבקהבעלי חיים מודבקים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםעל ידי זבוב spp Tabanus
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדם-
שיטות אבחון המחלהמשטחי דם - Surra הזרקת דם לעכברים, סרולוגיה - CFT Dorina -הזרקת דם לעכברים.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
2. השמדה חלקית (למשל רק בעלי חיים המראים סימנים)
3. בקרה על פרוקי רגלים כגון ריסוסים, שחרור פרוקי רגלים מעוקרים וכו'​

 

 

נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/Support-Procedure.aspxנוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכון
בעקבות הבצורת בישראל: משרדי החקלאות והאוצר סיכמו על תקציב של 30 מיליון ש"ח לתמיכה בחקלאים בכל הארץ, בנוסף ל-20 מיליון ש"ח לגליל העליוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/crisis_water.aspxבעקבות הבצורת בישראל: משרדי החקלאות והאוצר סיכמו על תקציב של 30 מיליון ש"ח לתמיכה בחקלאים בכל הארץ, בנוסף ל-20 מיליון ש"ח לגליל העליון
מפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון הברחה של 40 אתרוגים מברצלונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/etrog_barcelona.aspxמפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון הברחה של 40 אתרוגים מברצלונה