סורה

שם המחלה בעבריתסורה
שם המחלה באנגליתSurra
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)Trypanosoma evansi
תפוצה בעולםAsia, Africa, Central & South America
תפוצה בישראלמקרים בודדים.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראל2008
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםבקר, גמוסים, גמלים וסוסים.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםהמחלה יכולה להיות ללא סימנים קליניים ברורים. חייבים בדיקות מעבדה.
סימנים קליניים בבעלי חייםאנמיה, רזון, חום (גבוה/נמוך), בצקות, שטפי דם ב-serous membranes
מקור ההדבקהבעלי חיים מודבקים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםעל ידי זבוב spp Tabanus
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדם-
שיטות אבחון המחלהמשטחי דם - Surra הזרקת דם לעכברים, סרולוגיה - CFT Dorina -הזרקת דם לעכברים.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
2. השמדה חלקית (למשל רק בעלי חיים המראים סימנים)
3. בקרה על פרוקי רגלים כגון ריסוסים, שחרור פרוקי רגלים מעוקרים וכו'​

 

 

סיפורי עצים - 70 שנהhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים - 70 שנהלקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016) - דרישות דיווח על נתוני שנת 2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/hanchayot_2018.aspxהנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016) - דרישות דיווח על נתוני שנת 2017
מפקחי משרד החקלאות ועיריית עכו החרימו 3 כלבים מדירה בעכו, אשר הוחזקו בתנאים לא ראויים, ובניגוד לחוק צער בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/3_dogs_taken_from_house_in_akko.aspxמפקחי משרד החקלאות ועיריית עכו החרימו 3 כלבים מדירה בעכו, אשר הוחזקו בתנאים לא ראויים, ובניגוד לחוק צער בעלי חיים