מפות אבעבועות כבשים

 

 

גרף אבעבועות צאן 74-01https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_tzon/ababuot_kvasim/mapa_ababuot_tson/Pages/גרף אבעבועות צאן 74-01.aspxגרף אבעבועות צאן 74-01
מפת אבעבועות כבשים 89 -03https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_tzon/ababuot_kvasim/mapa_ababuot_tson/Pages/מפת אבעבועות כבשים 89 -03.aspxמפת אבעבועות כבשים 89 -03