מפות דבר צאן

 

 

מפת דבר צאן בשנים 1993-2000 PDFhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_tzon/dever_tzon/mapa_dever_tzon/Pages/מפת דבר צאן בשנים 1993-2000 PDF.aspxמפת דבר צאן בשנים 1993-2000 PDF
מפת דבר צאן בשנים אנגלית 1993-2000https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_tzon/dever_tzon/mapa_dever_tzon/Pages/מפת דבר צאן בשנים אנגלית 1993-2000.aspxמפת דבר צאן בשנים אנגלית 1993-2000